FIKRA CANLANDIRMA YARIŞMASI BAŞVURULARI BAŞLIYOR
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

FIKRA CANLANDIRMA YARIŞMASI BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Akşehir Belediyesi Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 2017 yılında başlayıp, bu yıl 4.sünü gerçekleştirilecek olan “Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması” için çalışmalar başladı.

29 Şubat 2020 - 08:24

Yarışmayla ilgili olarak Akşehir Belediyesi şu açıklamaya yer verdi: "Kültürel mirasımızı ve bu miras içerisinde yer alan ünlü halk bilgesi, devrinin ilim adamı, nüktedan Nasreddin Hoca’yı daha geniş kitlelere tanıtmak, Nasreddin Hoca’nın kişiliğinde ülkemiz ve insanını gerçek kültürü ve gerçek yapısıyla tanıtmak, Nasreddin Hoca’nın ulusal kültürünün zenginlikleri kapsamında algılanması, tanıtılması, hak ettiği ilgiyi bulmasını sağlamak, Nasreddin Hoca fıkralarının ülkemiz çapında ilkokul düzeyindeki öğrenciler tarafından canlandırılmasının yapılmasını sağlamak, ilkokul düzeyindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, estetik duyum, sahne sanatı beğenilerini geliştirmek, tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak, ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak, bölgeler, iller, ilçeler, yörelerde yaşayan farklı kültürleri taşıyan öğrencilerin kaynaşmalarını ve kültürel etkileşimlerini sağlamak, Nasreddin Hoca’nın her bir fıkrasındaki hikmetlerini anlamalarını sağlamak amaçlarıyla gerçekleştirdiğimiz yarışmaya ülkemiz çapında resmi ve özel okulların; İlkokul Birinci, İkinci, Üçüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören tüm öğrencileri ve okullarda görev yapan öğretmenleri katılabiliyor.
İslam Alimi, filozof, bilge, felsefe uzmanı ve gölge kadılığı da yapmış Nasreddin Hoca’mızın esas amacı insanları Allah’a güzel bir kul olma noktasında yönlendirmektir. Onun fıkraları vesilesiyle bize gönderdiği mesajlarından faydalanmak için de düzenlediğimiz etkinliklerimize katılacak tüm öğrenci ve öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyoruz. 
YARIŞMA TAKVİMİ    
14 Şubat-28 Şubat 2020  : Milli Eğitim Bakanlığı’nca, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlüklerine Duyuruların Yapılması 
2 Mart – 20 Mart 2020 : Başvuru Tarih Aralığı    
13 Nisan - 24 Nisan 2020 :İlçe ve Merkez İlçe Yarışmalarının Yapılması ve    Sonuçlandırılması
11 Mayıs – 22 Mayıs 2020 : İl Yarışmalarının Yapılması ve Sonuçlandırılması
22 Ekim- 25 Ekim 2020 : Bölge Yarışmalarının Akşehir’ de Yapılması 
26 Ekim 2020 : Bölge 1. lerinin Akşehir’ de Final Yarışmasının Yapılması
26 Ekim 2020 : Türkiye genelinde dereceye giren okullara Akşehir “Nasreddin         Hoca Anma Günleri” Etkinlikleri Kapsamında Ödül Töreni  Düzenlenmesi.
YARIŞMANIN AMACI:
Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu yarışma ile;
1. Kültürel mirasımızı ve bu miras içerisinde yer alan ünlü halk bilgesi, devrinin ilim adamı, nüktedan Nasreddin Hoca’yı daha geniş kitlelere tanıtmak,
2. Nasreddin Hoca’nın kişiliğinde ülkemiz ve insanını gerçek kültürü ve gerçek yapısıyla tanıtmak,
3. Nasreddin Hoca’nın ulusal kültürünün zenginlikleri kapsamında algılanması, tanıtılması, hak ettiği ilgiyi bulmasını sağlamak,
4. Nasreddin Hoca fıkralarının ülkemiz çapında ilkokul düzeyindeki öğrenciler tarafından canlandırılmasının yapılmasını sağlamak
5. İlkokul düzeyindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, estetik duyum, sahne sanatı beğenilerini geliştirmek,
6. Tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak,
7. Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
8. Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak,
9. Bölgeler, iller, ilçeler, yörelerde yaşayan farklı kültürleri taşıyan öğrencilerin kaynaşmalarını ve kültürel etkileşimlerini sağlamak.
10. Nasreddin Hoca’nın her bir fıkrasındaki hikmetlerini anlamalarını sağlamak.
KATILIM KOŞULLARI:  
Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan fıkra canlandırma yarışmasına; resmi ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrencileri okulları adına katılabilir.  
1. Her okul kendi adına sadece 1 ( bir ) katılımcı grup ile katılabilir.
2. Yarışmacılar ancak birer adet fıkra canlandırması ile başvuru yapabilir, birden fazla fıkraları birleştirerek kompozisyon oluşturulması ile tek canlandırma da yapabilirler.  
3. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırmalarda, sahne hazırlığı, canlandırma ve sahne toparlanması dahil en fazla 20 en az 10 dakika ile sınırlı olacaktır.
4. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırma için kuracakları oyuncu, teknik ekip ve ekip lideri 12 kişiyi geçmeyecektir.
5. Ekipler; ilçe, il, bölge ve Türkiye finaline aynı eserle (dekor, kostüm, metin, seslendirme) katılmak zorundadır.
6. Katılımcılar sergileyecekleri Fıkra Canlandırmarında müzik, ses, seslendirme vb. kullanacaklarsa bunları CD ve/veya usb bellekten seslendirilmesini yapabileceklerdir.
7. Yarışmaya katılacak ekipler, Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları içerisinde yer alan Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU ve Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN tarafından yazılmış “Nasreddin Hoca” adlı kitaptan seçilen http://www.aksehir.bel.tr/fikralar.pdf linkinde belirtilen fıkralardan canlandırma yapacaklardır.
8. Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun Nasreddin Hoca ve yaşadığı dönemi sergileyen her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler. 
9. Katılımcılar sergileyeceği Fıkra Canlandırmalarında kullanacakları her türlü dekor, tasarım ve malzemeyi kendileri temin edeceklerdir.
10. Yarışmada sergilenen Fıkra Canlandırmaları orijinal ve daha önce yayınlanmamış, sergilenmemiş olmalıdır. Fıkra Canlandırmaların alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar Fıkra Canlandırmaların sahibine aittir.   
11. Katılımcılar yarışmaya rumuz ve eser adı ile katılacaklardır. Rumuz kullanımında okul isimleri, temsil ettikleri ilçe veya şehrin simgesi haline gelmiş nesne, kişi, yer adları kullanılmayacaktır. Rumuz ve Eser Adları Başvuru formunda bulunan alana yazılacaktır.  
12. Yarışmacıların, yarışma esnasında okulların isimlerini, katıldıkları ilçe ve il adını belirten pankart, vinil branda, şapka, t- shirt vb. görseller kullanmayacaktır.
13. Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve son katılım tarihinden önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunca belirlenen tertip komitesine elden teslim etmeleri gerekmektedir.  
14. Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan Fıkra Canlandırmaları yarışma dışı kalacaktır.  
15. Tertip Komisyonu ve Seçici Kurul çalışanları ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.  
16. Yarışmaya katılan Fıkra Canlandırmaların telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin izni (muvafakat) alınarak basım, yayın ve paylaşımı Akşehir Belediyesine verilir. Gerekli durumlarda Milli Eğitim Bakanlığı bu eserleri muvafakat almadan ve herhangi bir ücret ödemeden kullanma hakkına sahiptir.  
17. Sergilenen Fıkra Canlandırmalarının sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle; Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi amacını güden, yaşam tarzına aykırı olamaz. Kullanılan dil Türkçe olmalı, argo, kaba tabir kelimeler kullanılmamalıdır. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici müstehcen, anlamsız olmaması ve ticarî bir amaç taşımaması gerekmektedir.
18. Katılımcılar sergiledikleri canlandırma eserlerinin metinlerini Bölge Finalleri etabından bir (1) ay öncesinden Cd, Flash yolu ile ya da [email protected] adresine göndereceklerdir. 
19. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Akşehir Belediyesi’ne aittir.
ÖDÜLLER:
Final yarışmasına katılan okullar ödüllendirilecektir. Ayrıca değerlendirme sonucunda;
Nasreddin Hoca Birincilik Ödülü            : 15.000,00 TL
Nasreddin Hoca İkincilik Ödülü            : 10.000,00 TL
Nasreddin Hoca Üçüncülük Ödülü            :   7.500,00 TL
Tarık Buğra Özel Ödülü        :   2.000,00 TL
Nimetullah Nahçivani Özel Ödülü    :   2.000,00 TL
Seyyid Mahmud Hayrani Özel Ödülü :   2.000,00 TL
Hacı İbrahim Veli Sultan Özel Ödülü :   2.000,00 TL
Akşehir Belediyesi Özel Ödülü    :   2.000,00 TL
Ödülleri verilecektir.
HABER MERKEZİ 
 

Bu haber 1590 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
SULTANDAĞI FOTOSAFARİ'YE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
SULTANDAĞI FOTOSAFARİ'YE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
MİLLETVEKİLLERİNDEN KİRAZ ÜRETİCİLERİNE ZİYARET
MİLLETVEKİLLERİNDEN KİRAZ ÜRETİCİLERİNE ZİYARET