KOP İLE KİRAZ BAHÇELERİ GENÇLEŞİYOR"

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı' nın "KOP Kırsal Kalkınma Programı" kapsamında Kiraz Bahçeleri Gençleşiyor. projesi devam ediyor.


KOP İLE KİRAZ BAHÇELERİ GENÇLEŞİYOR

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca  desteklenen, Akşehir'de Kiraz Alanlarının Gençleştirilmesi Projesi devam ediyor. Proje ile, çiftçi gelirlerini artıracak yeni kiraz çeşitlerini tanıtıyor, yaşlanan kiraz bahçeleri gençleşiyor. 
PEOJENİN AMACI: 
Proje ile İlçemize büyük bir ekonomik yatırım sağlanacak olup bu proje daha önce İlçemizde 200 dekar alanda uygulanan projenin devamı ve daha kapsamlı bir şeklidir.
Bitkisel üretimde toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetleri kapsamında, yaşlı ve ekonomik olarak verimi azalmış kiraz bahçelerinin gençleştirilmesi ile ihracata uygun meyve üretiminin devam etmesi temel hedef olan projemizde, 40-50 yaşlarında olan verimden düşmüş, ekonomik kazanç getirmeyen kiraz bahçelerin sökülüp tekrardan bahçe kurulması aşamasında çiftçilerimize maddi destek sağlamak temel hedef olarak alınmaktadır. 1960’lı yıllarda bölge çiftçisi ile “Napolyon Kirazı” olarak tanışan Akşehir Kirazı®  o yıllardan günümüze kadar yetiştiricilik alanı artarak gelmiştir. Afyonkarahisar’ın doğusunda Eber Kasabasından başlayarak Konya’nın batısında Akşehir’ inde dahil olduğu 45-50 kilometrelik bir hat üzerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Dünyanın en kaliteli kirazı olarak bilinen ve bölgemizde yetiştirilen Akşehir Kirazı®’nın büyük bir kısmı başta AB ülkeleri olmak üzere Rusya’ya ihraç edilmektedir.Akşehir ve Eber Gölleri ile Sultan Dağları arasında kalan bölgede göllerin etkisiyle oluşan nem, gece ve gündüz sıcaklık farklarının olumlu etkisiyle birleşip, dağ ile göl arasında sıkışarak lodos ve poyrazın sert etkisini azaltır. Bu etki karasal iklimden farklı olarak doğal bir mikroklima oluşturur. Bu mikroklima; ekonomik değeri yüksek, pazarda tutulan, şeker-asit dengesi olarak benzeri bulunmayan Akşehir Kirazının yetişmesinin en önemli faktörüdür. Akşehir Kirazı’ nın benzer sinonimleri farklı bölgelerde farklı isimlerle (0900 Ziraat, Napolyon, Dalbastı)  yetiştirilebildiği halde, bölgemizde yetiştirilenler daha dayanıklı, gevrek, sulu, kendine has aroması, farklı lezzeti ve belirgin renk tonu sebebi ile Türk Patent Enstitüsünce tescillenmiş ve tescil 11.04.2004 tarih ve 25430 sayılı Resmi Gazetede 11.04.2004-75 Tescil Numarası ile yayımlanmıştır.Ticari açıdan dünya çapında geçerli bir sertifikaya sahip olması ile birlikte Akşehir Kirazı ekonomik açıdan daha da değer kazanmıştır. Yeni bahçe tesisinde, istenilen özelliklerde çeşit temininde yaşanan zorluklar, bulunan çeşitlerin bölge dışında yetiştirilmiş olmasından kaynaklı adaptasyon problemleri ve ekonomik olarak verim vermeye başlayıncaya kadar geçen süre mevcut yaşlı bahçelerin gençleştirilmesinde çiftçinin önündeki en büyük engeller olarak göze çarpmaktadır.
HABER / MEHMET İNCE