DÖRTLÜK ANLAMSIZ SÖZLER


Şair dili doğru güzel bir dildir

Hakk'ın dili birdir, dosdoğru yoldur
Ağızdan çıkan söz, kurşuna benzer
Anlamsız sözler, gönül büküp geçer