Çok Düşündüm Ömer Osman SöylediKarartma ruhunu, göğsün çekerek,
Derler ya, sefaya cefa müşterek...
Açılacak bahtın,doğacak gerçek,
Bu diyar, zillete kabus olmuştur...
Gençliktir,neslini millet yapacak,
Gevşetme,bağların,koptu kopacak...
Kardeş kardeşine küs mü duracak?
Dost bağında gülün rengi solmuştur...
Sonunu bilmeyen, sorumsuz musun?
Aç mısın,yurtsuz mu, yuvasız mısın?
Çırpın yırt gökleri,kanatsız mısın?
Bu yurt,Berduşlara diyar olmuştur...
Düşün ey!Üstünde gezdiğin toprak,
Şehit kanlarıyla hamur olmuştur...
Bu gidiş nereye,benden koparak?
Sana,ecdat canı feda olmuştur...
Titre kendine dön ey Türk evladı!
Sor o kopuklara,seni kim sandı?
Karış karış bu vatanın her sathı,
Gizli emellere,mezar olmuştur...