UYUŞTURUCU VE GENÇLİK


                                                                           

 

                Düşünebiliyormusunuz; bir milletin gençliği uyuşturucu müptelası.. Acaba o millet için bundan daha büyük bir felaket olabilir mi? O milletin geleceği uyuşturucu ile karartılmış ve tüketilmiş demektir. Ve pek tabii olarak o milletin geleceği de olmaz. Olamaz!

                Uyuşturucuya alışmış bir insan o kadar zavallıdır ki; inanın “kimsin?” sorusunun cevabını veremeyecek kadar zavallıdır. Gariptir.. perişandır.. İnsan olma kimliğini kaybetmiştir. Ne yapacağını ve nereye gideceğini bilemez bir haldedir. Bir o tarafa bir bu tarafa gider gelir. Çaresizdir..  Beyni artık kendisini kontrol etmekten çıkmıştır. Tamamiyle uyuşturucunun kontrolüne girmiştir. İradesi bitmiştir.. Ve bir gün, bir tuvalette uyuşturucu komasına girerek ölür ve kurtulur! Ne kadar acı!

                Milletler arasında ki mücadelede var olabilmek ve ayakta kalabilmek için insanımızı güçlü kılmak gerekir. Gençliğimizi kendi milli ve manevi değerlerimizle mücehhez hale getirmeliyiz. İmanlı ve ahlâklı olması için büyük bir gayret sarfetmeliyiz. Devlet olarak, aile olarak, cemiyet olarak ve sivil kuruluşlar olarak… İnsanı yok eden, bitiren, insan olmaktan çıkaran; alkol, sigara ve uyuşturucu müptelası olmasına da fırsat vermemeliyiz. Ne gerekiyorsa yapmalıyız. Mevcut iktidar bu konularda toplumumuzu uyandırmak için gayret etmektedir. Müteşekkir olmakla beraber ne yazık ki; yapılanların yeterli olmadığını hepimiz görmekteyiz. Uyuşturucu ticareti yapanlara çok ağır cezalar getirilmelidir. Aksi halde çok büyük bir gelir sahası olan uyuşturucu ticaretinin önüne geçemediğimiz gibi,  gençliğin uyuşturucu müptelası olmasına da mani olamayız. Önemli olan uyuşturucu ticaretinin önüne geçmektir. Bunu yapamazsak ve başaramazsak, uyuşturucu ile mücadelede başarılı olamayız.

                Yıllar önce okumuştum: Çin’den Afyon ticareti yapan İngiliz tacirleri (ajanları), Çinlileri afyona alıştırıyorlar. Tabi bu, Britanya Krallığının Çinlileri afyon müptelası yaparak onları yok etme plânının bir parçasıdır. Çinliler afyon yutmaya alışıyorlar.. Çin İmparatoru oynanmak istenen oyunu görüyor. Ve afyon içenin boynunun vurulmasını emrediyor. Afyon yutanın boynu vuruluyor…  Çin imparatoru milletinin yok olmasına böyle keskin bir kararla mani oluyor.

                               Beyler!

                Bu mesele milletimizin hayati bir meselesidir. Her işinizi bırakın bu işe bakın! Hükümet yetkililerimizden daha keskin, daha kalıcı ve netice alıcı, köklü tedbirler almasını bekliyoruz. Okullarda, tiyatrolarda, sinemalarda, statlarda uyuşturucu konusunun işlenmesi için devlet desteği verilmeli. Yoksa gençliğimizi kaybetmek üzereyiz! Gençliğimize acımayana biz neden acıyoruz acaba? Bu sorunun cevabını verin!

                Unutmamak lâzım; gençliğimiz varsa geleceğimiz var! Gençliğimiz yoksa geleceğimiz de yok!