MÜFTÜ HULUSİ EFENDİ ( 7) ( M. 1920 - 1920 )


Harputlu zade Hacı Mustafa efendinin vefatı ile boşalan Akşehir müftülüğüne, Konya Valiliğinin Diyanet İşleri Başkanlığına yazması üzerine Başkanlıkça doğrudan Mustafa Hulusi ( veya Mustafa Muhlis) efendi tayin edilmiştir. 
Aslen Rumeli Muhacirlerinden olan bu zat bir süre Akşehir Müftülüğü yapmışsa da  fazla kalmayarak istifa edip   Akşehir'den ayrılmıştır. İyi Feraiz (miras taksimi ilmi) bilen, hicretinde Konya'ya iskan edilen ve muhterem bir zat olan bu müftünün Akşehir' de az kalması nedeniyle doğum yeri, tarihi, ailesi, kimliği, tahsili, ve Akşehir'den sonra nereye gittiğini hakkında bilgi edinilememiştir. 
İlmiye Salnamesi 247. sayfada : Dersten mezundur, kaydı vardır. Mevla rahmet eylesin.(AMİN)