SGK'DAN KİMLER MUAF


SGK'DAN KİMLER MUAF

Tarımda kendi adına bağımsız çalışanlar ile Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkardan  belli şartları taşıyanlar  4/1-b sigortalılığından muaf tutulmaktadır. Bunun için;

Bunu bir örnekle açıklayalım; tarımda kendi adımıza bağımsız çalışmaktayız. Çıkan mahsulu/ürünü  15.000 TL'ye sattık. Bu ürünü elde etmek için yaptığımız tohum, gübre yakıt, ilaç vb. giderler toplamı da 6.000 TL olsun. Burada yıllık kazancımız 9.000 TL'dir.

Kanunda belirtildiğine göre 2017 yılı pirime esas günlük kazanç alt sınırı 59,25 TL aylık hesaplama yaptığımızda 1.777,50 TL yani asgari ücrettir. yıllık kazancımızı aylık olarak hesapladığımızda 750 Tl olmaktadır. Bu durumda sgk'dan muafız.

Burada en önemli konu ise bağımsız çalışanların gelir vergisinden muaf olması gerekir. Gelir vergisinden kimlerin muaf olduğu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinde açıklanmıştır.  Yasada yer alan hükümlere göre özetle,
- Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartıyla gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler,

- Bir işyeri açmaksızın gezici olarak çalışan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı,

-  Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar

- Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya kadar nakil vasıtaları işletenler,

- Hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar,

- Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında taşımacılık yapan çiftçiler,

-Oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü gibi mamûlleri; örgü, dantel gibi nakış işlerini;  turistik eşya, hasır, sepet gibi ürünleri; tarhana, erişte, mantı gibi yiyecekleri  işyeri açmaksızın satanlar,

-Bir işyeri açmaksızın kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi
toplayarak bu malları satanlar,

-Kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar,

 

Gelir vergisinden muaf tutulmuşlardır.

Vergiden muaf olabilmek için “Esnaf Muaflığı Belgesi” almak gerekir.

Yasanın 9. maddesinde sayılan şartları taşıyan esnafın gelir vergisinden muaf tutulabilmesi için ilgili esnaf odasına kayıt olmaları  ve durumlarını tevsik etmek suretiyle belediyeden "Esnaf Muaflığı Belgesi" almaları gerekmektedir.

“SİGORTALILIK MUAFİYET BELGESİ ” ni onaylatılarak, SGK’YA  bildirmeleri gerekmektedir. Bu belge 2 nüsha düzenlenir. Biri düzenleyen kuruluşta kalır, bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumuna verilir.