OLAYLAR… KAVRAMLAR…


Ellerinizden öper bizim ufaklık ki, iki yaşını henüz doldurdu; o bana bir şey öğretti…
Geçenlerde meyve tabağı servis malzemeleri var masada… Bıçak, tabak, peçete, çatal falan…
Bir münasebetle odadan ayrıldım; az sonra hafiften bir çığlık, ağlama sesi…
Baktım; o minicik ellerdeki, kalem parmaklardan biri kanıyor. Korkmuş senin ki.
Pek önemli bir şey değil.
-Mirim elin yarası ele hafif gelirmiş tabi… 
-Eh kısmen doğru ama bu oğlunuz olunca iş değişir… Sardık sarmaladık akacak kan damarda durmaz derler. Hemen dindi… Taze et. 
Elini kestiği bıçağı gösteriyorum asla semtine bile sokmuyor. Semtine de uğramıyor.
Başka bıçakları gösteriyorum onlara tepkisiz hemen elini uzatıyor. Defalarca denedim. 
Hımmmm. Anladım ki; olaya vakıf ama kavramları daha oluşmamış. O bıçağın keseceğine inanıyor biliyor ama diğer bıçakların kesme kavramı henüz yok. Olayı bütün düşünemiyor; parçalı,tekil değerlendiriyor.
-İyi Mirim de delikanlı diyelim ne öğretti sana?
-Biz de aynen onun bıçak algısı kavramı gibi din algısını din kavramını böyle değerlendiriyoruz her emri ve yasağı tekil düşünerek değerlendiriyoruz… Halbuki C.Hakk emir yasak ve hadlerini tekil değil bütün değerlendirmemizi kavramsal değerlendirmemizi ister.
-Kahya Efendi desene bizim İslam’a bakış açımız hala çocukça demek ki...
-Sanırım aynen o, Mirim.