DÜRÜST SİYASETSiyaset yapmanın okulu, belgesi ve yaşı yoktur .
18 yaşını dolduran her birey istediği siyasi partiye üye kaydını yaptırabilir .

İnsanlar idealistlik adına ; inandıkları, tercih ettikleri yaşantı ve düşünceye, sosyal yaşamlarına katkı sunmak için siyasi partilere üye olmaları beklenir .
Siyaset öncelikle devlet ve millet çıkarları adına yapılmalıdır .

Her sohbet ortamın da ''bekara avrat boşamak kolaydır'' sözünde o lduğu gibi siyasileri eleştirmek çok alışılmış davranışlardandır .
Haklı olabilirsiniz , mevcut yöneten yada görevde olanlar beceriksiz, yanlış ve hatalı da yönetebilirler .
Eleştirmek hakkınız ama katkı sunmakta göreviniz olmalıdır .
Görülen hatalar da bağcıyı dövmekten ziyade üzüm yemek düşüncesiyle yapıcı olunmalıdır .

Aktif olarak siyasi partilerde ve derneklerde görev alan insanlar genel olarak yaşantılarıda seviyeli ve düzgün olan kişiler olmak zorundadırlar .
Özellikle toplumun önüne çıkan insanlarımız örnek yaşantı içerisinde olmalı ve ve her yapılan hizmette toplum yararı düşünmelidirler .

Hal böyle iken insanlarımızın bu ve benzeri aktivitelerden uzak durmalarının sebebi ne olabilir?