İŞSİZLİK MAAŞ ALMAK DAHA KOLAY...


İŞSİZLİK MAAŞ ALMAK DAHA KOLAY...

İşçilerin çalıştıkları işyerinden çıkarılmaları sonucunda bazı yükümlükleri yeri getirmeleri şartıyla işsizlik ödeneği almalarına hak kazınıyordu. Bu arada 120 gün zorunluluk ortadan kaldırılıyor. İşsizlik maaşı bağlanabilmesi için son üç yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün “sürekli” çalışmak gerekiyordu. Fakat sürekli çalışma kuralının bazı istisnaları bulunuyor.  Bu istisnalar hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, mahkumiyetle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle iş yerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan süreler kesinti sayılmıyordu. Bu istisnalar dışında ise son 4 ayda 120 gün olmayınca işsizlik ödeneği bağlanamaz.

Son 120 gün içinde iş değişikliği yapan ve iki iş yeri arasında bir gün boşluğu bulunanlar ise işsizlik maaşı alamıyor. Üç yıl işsizlik primi ödeyen işçi işsiz kaldığında on aylık işsizlik maaşı alabiliyor. Ancak, 15 yıl kesintisiz çalışan bir işçi son 120 gün içinde bir şirketten ayrılıp başka bir şirkette işe başlarken 1 gün prim ödenmemişse işsizlik maaşından yararlanamıyor. Tüm bunlar üzerinde yapılan çalışmada bir haksızlığın olduğu ve işçinin işsizlik ödeneğinin alması için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmaktadır.

120 gün sürekliliğin kaldırılması için Yasa teklifinin 26. maddesinde yer alan düzenlemeyle, işsizlik maaşı alma koşullarında kolaylık sağlanacak. İşsizlik Kanunu’nda yer alan, işsizlik maaşı almak için son 120 günlük “prim ödeyerek sürekli çalışma” koşulu, “hizmet akdine tabi” olma şeklinde değiştirilecek. Böylece, iş değişiklikleri sırasında doğan bir günlük boşluklar, işsizlik maaşı ödenmesine engel teşkil etmeyecektir..

 Fakat bu uygulma geriye dönük uygulanmayacaktır. Teklifin kabul edilmesinden sonra uygulamaya geçilecektir.  Bu haktan, yasanın TBMM’de kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten sonra hizmet akdi feshedilen kişiler yararlanabilecek. Halen işsiz durumda olan ve “sürekli” koşuluna takıldığı için işsizlik maaşı alamayanların bu haktan yararlanabilmesi için teklifin Meclis’teki görüşmeleri sırasında değişiklik yapılması gerekiyor. İşsizlik maaşı almak için başvurunun yapılması gerekmektedir. Başvuru yapmayanlar bu haktan yararlanamayacaktır.

İşsizlik maaşı süresi, prim ödenen gün sayısına göre değişiyor. Son üç yılda 600 gün çalışanlara 6 ay; 900 gün çalışanlara 8 ay, 1080 gün çalışanlara on ay işsizlik maaşı ödeniyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler işsiz kaldıklarında işsizlik maaşı alamıyor. Gelir getirici bir işte çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik maaşı kesiliyor.

Sonuç olarak son üç yılda 600 gün prim ödeme süresini elde edenler son çalıştığı güne bakılmaksızın artık işsizlik ödeneği alabilecekler.