FUAT HOCA… MEDENİLEŞMEK… TEKNOLOJİ…


29 Aralık 2018… Saat 13.00… TRTNAĞME dinliyorum. Konu: Fuat Hoca… Fuat Sezgin… Bilim Tarihi İslam Tarihi araştırmacısı… Bu sene vefat eder ve devlet bu çalışmalarından dolayı 2019 yılını Fuat Sezgin yılı ilan eder. 
Program esnasında kuru kuru hayatı anlatılmaz ara sıra da Türk Müziğinin en seçkin eserleri en seçkin sanatçılarca da icra edilir. Şahane bir program; devam ederken bir cümle benim buz kesmeme neden oldu… Fuat Hoca’ya atfen: “ 17. yüzyılda İslam Medeniyeti Batı Medeniyetinin karşısında geri kalmıştır.” 
Bana göre kartondan kule yıkıldı… Ya Hoca bu cümleyi sarf etmedi; onun adına atfen konuşuyorlar ya da sarf etti, “medeniyet kelimesinin anlam kaymasına” dikkat etmedi. Ama ayağına kurşun sıkmış oldu…
Medeniyet kelimesinin kökeni miladi 620 yılına dayanır… Efendimiz(a.s) Mekkeli zorbaların elinden canını kurtarır ve Mekke’yi baba ocağını ana yurdunu terk etmek zorunda kalır. Bu olaya: HİCRET, diyoruz. Hicret, bir kaçış değil; başka coğrafyalarda kök salıp filiz vermektir. Efendimiz adı YESRİP olarak geçen bir bölgeye göç eder. Yesrip Mekke’nin Kuzeyinde 400 km. uzaklıkta bir şehirdir.
Ne var bunda diyeceksiniz?
Efendimiz, gittiği yere, topluma uyum göstermekten ziyade ideal bir toplum yaratmayı amaçlayan biridir. Yesrip kentinin adı değişecek ve MEDİNE adını alacaktır. Müdün, Medine, Medinetül Münevvere… Nurlanmış aydınlanmış insanların; medeniyetin, sosyal toplumsal huzur ve barışın sulhun selametin olduğu yer demektir.
Medine’de yaşayan insanları ENSAR vasfına yükseltmiş bu vasfa eremeyenler kendi kin ve öfkelerinin kurbanı olanlar da nifaklarında boğulmuşlar münafık vasfına düşmüşlerdir. Bir toplumda ensar da bulunacak münafıklar da. Tabi bu iki tabirin İslam ölçülerinde olması esas alınacaktır. Siyasete ticarete hamaset ve himmete kurban etmeden…
Bizim için model olanlar ENSARLARDIR… Medenileşebilenlerdir. Medenileşen bir toplumda sömürü düzeni faiz olmaz. Medeni bir toplumda güven vardır barış vardır, fakir fukarayı kollamak vardır. Medeni toplumlarda gece aç yatan olmaz. “Komşusu açken tok yatanı kendilerinden saymazlar.” Nezafet nezaket o toplumun günlük hayatıdır. Adabı muaşeret/toplu yaşama kuralları “ Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma” prensibine dayanır. 
Medeni toplumda cennetin yolunun imandan geçeceğine; inanmanın sırrının da sevgiden geçeceği kabul edilir... Prensip bellidir: “İnanmadıkça cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de güçlü doğru bir imana eremezsiniz.” 
Medeni toplumda mal kullanılmak, insan sevilmek için.
Medeniyet ölçülerini sıralamaya kalksak ne bu sayfa yeter ne zaman.
-Mirim mesele anlaşıldı… Fuat Hocanın sözü seni niye gerdi.
-Kahya Efendi Allah aşkına 17.yüzyılı bırak günümüz muasır batısında medenileşme adına ne buluyorsun. Teknoloji sahibi olmayı medenileşmek sayıyorsak yanıldığımızın resmidir. Altında son model marka arabasıyla; trafik kurallarını hiçe sayan, toplumu diğer insanları hiç sayan, direksiyondaki öküzlere bakarak teknoloji sahibi olmakla medeni olma farkını anlayabiliriz. Fazlaca söze de gerek yok…Prof. Dr. FUAT SEZGİN HOCA YILINIZ ŞİMDİDEN KUTLU OLSUN…