DOĞUM BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK


DOĞUM BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK

Kadın çalışanlar sigortalı olarak çalışılmaya başlanılan tarihten itibaren üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanabilirler. Doğum borçlanması doğum başına 720 gün toplamda 2160 günü geçemez.

Doğum Borçlanmasından Kimler Yararlanabilir?

doğum borçlanmasından yararlanabilir.

Doğum Borçlanmasının Şartları

Doğum Borçlanması 2019 YılıTutarı ve Başvuru :

1 çocuk için 19.649 TL, 2 çocuk için 39.297 TL, 3 çocuk ise 58.946 TL,  SGK’lı (4/a) ve Bağ-kur’lu (4/b) olanlar E-devlet üzerinden veya sosyal güvenlik il müdürlüğüne, Memurlar (4/c) SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı başvuru yapabilirler.