ULUSAL İLKOKULLAR ARASI NASREDDİN HOCA FIKRA CANLANDIRMA YARIŞMASI...
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

ULUSAL İLKOKULLAR ARASI NASREDDİN HOCA FIKRA CANLANDIRMA YARIŞMASI BAŞLIYOR

Akşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile birlikte 2017 yılında başlayıp, bu yıl 3.sünü gerçekleştirilecek olan “Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması” için çalışmalar başladı.

25 Ocak 2019 - 09:27

Konuyla ilgili olarak detaylı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kültürel mirasımızı ve bu miras içerisinde yer alan ünlü halk bilgesi, devrinin ilim adamı, nüktedan Nasreddin Hoca’yı daha geniş kitlelere tanıtmak, Nasreddin Hoca’nın kişiliğinde ülkemiz ve insanını gerçek kültürü ve gerçek yapısıyla tanıtmak, Nasreddin Hoca’nın ulusal kültürünün zenginlikleri kapsamında algılanması, tanıtılması, hak ettiği ilgiyi bulmasını sağlamak, Nasreddin Hoca fıkralarının ülkemiz çapında ilkokul düzeyindeki öğrenciler tarafından canlandırılmasının yapılmasını sağlamak, ilkokul düzeyindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, estetik duyum, sahne sanatı beğenilerini geliştirmek, tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak, ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak, bölgeler, iller, ilçeler, yörelerde yaşayan farklı kültürleri taşıyan öğrencilerin kaynaşmalarını ve kültürel etkileşimlerini sağlamak, Nasreddin Hoca’nın her bir fıkrasındaki hikmetlerini anlamalarını sağlamak amaçlarıyla gerçekleştirdiğimiz yarışmaya ülkemiz çapında resmi ve özel okulların; İlkokul Birinci, İkinci, Üçüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören tüm öğrencileri ve okullarda görev yapan öğretmenleri katılabiliyor.
Yarışma takvimi, katılım şartları, başvuru formları gibi düzenlemiş olduğumuz yarışma ile ilgili tüm usul ve esasları barındıran şartname ve yarışma görselleri ile yarışmada kullanılacak Nasreddin Hoca Fıkraları belirlenmiş olup, aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir durumdadır.
islam Alimi, filozof, bilge, felsefe uzmanı ve gölge kadılığı da yapmış Nasreddin Hoca’mızın esas amacı insanları Allah’a güzel bir kul olma noktasında yönlendirmektir. Onun fıkraları vesilesiyle bize gönderdiği mesajlarından faydalanmak için de düzenlediğimiz etkinliklerimize katılacak tüm öğrenci ve öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyoruz.
3. ULUSAL İLKOKULLAR ARASI NASREDDİN HOCA FIKRA  CANLANDIRMA YARIŞMASI” USUL VE ESASLARI
YARIŞMA ADI: Nasreddin Hoca Fıkra Canlandirma Yarışması
YARIŞMANIN KONUSU    : Nasreddin Hoca Fıkraları
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN MAKAM: Akşehir Belediyesi
YARIŞMA TAKVİMİ    :
28 Ocak - 15 Şubat 2019    : Milli Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve     Okul Müdürlüklerine Duyuruların Yapılması 
18 Şubat - 8 Mart 2019    : Başvuru Tarih Aralığı    
1 Nisan -  19 Nisan 2019    : İlçe ve Merkez İlçe Yarışmalarının Yapılması
22 Nisan 2019                        : İlçe ve Merkez İlçe Yarışmaları Birincilerinin Duyurusunun Yapılması
6 Mayıs – 24 Mayıs 2019    : İl Yarışmalarının Yapılması
27 Mayıs 2019         : İl Yarışmaları Birincilerinin Duyurusunun Yapılması
22 Ekim- 25 Ekim 2019    : İl Birincisi Seçilen Fıkra Canlandırmalarının Bölge           Yarışmalarının Akşehir’ de Yapılması 
26 Ekim 2019        : Bölge 1. lerinin Akşehir’ de Final Yarışmasının Yapılması 26 Ekim 2019 : Türkiye genelinde dereceye giren okullara Akşehir “Nasreddin       Hoca Anma Günleri” Etkinlikleri Kapsamında Ödül Töreni          Düzenlenmesi.
YARIŞMANIN AMACI:
Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu yarışma ile;1. Kültürel mirasımızı ve bu miras içerisinde yer alan ünlü halk bilgesi, devrinin ilim adamı, nüktedan Nasreddin Hoca’yı daha geniş kitlelere tanıtmak,
2. Nasreddin Hoca’nın kişiliğinde ülkemiz ve insanını gerçek kültürü ve gerçek yapısıyla tanıtmak,
3. Nasreddin Hoca’nın ulusal kültürünün zenginlikleri kapsamında algılanması, tanıtılması, hak ettiği ilgiyi bulmasını sağlamak,
4. Nasreddin Hoca fıkralarının ülkemiz çapında ilkokul düzeyindeki öğrenciler tarafından canlandırılmasının yapılmasını sağlamak
5. İlkokul düzeyindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, estetik duyum, sahne sanatı beğenilerini geliştirmek,
6. Tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak,
7. Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
8.Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak,
9.Bölgeler, iller, ilçeler, yörelerde yaşayan farklı kültürleri taşıyan öğrencilerin kaynaşmalarını ve kültürel etkileşimlerini sağlamak.
10. Nasreddin Hoca’nın her bir fıkrasındaki hikmetlerini anlamalarını sağlamak.
HEDEF KİTLE:  
Yarışma ülkemiz çapında resmi ve özel okulların İlkokul Birinci, İkinci, Üçüncü sınıf düzeyinde öğrenim gören tüm öğrenciler ve okullarda görev yapan öğretmenleri kapsar.
KATILIM KOŞULLARI:  
Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan fıkra canlandırma yarışmasına; resmi ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrencileri okulları adına katılabilir.  
1. Her okul kendi adına sadece 1 ( bir ) katılımcı grup ile katılabilir.
2. Yarışmacılar ancak birer adet fıkra canlandırması ile başvuru yapabilir, birden fazla fıkraları birleştirerek kompozisyon oluşturulması ile tek canlandırma da yapabilirler.  
3. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırmalarda, sahne hazırlığı, canlandırma ve sahne toparlanması dahil en fazla 20 en az 10 dakika ile sınırlı olacaktır.
4. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırma için kuracakları oyuncu, teknik ekip ve ekip lideri 12 kişiyi geçmeyecektir.
5. Ekipler; ilçe, il, bölge ve Türkiye finaline aynı eserle katılmak zorundadır.
6. Katılımcılar sergileyecekleri Fıkra Canlandırmarında müzik, ses vb. kullanacaklarsa bunları CD ve/veya usb bellekten seslendirilmesini yapabileceklerdir.
7. Yarışmaya katılacak ekipler, Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları içerisinde yer alan Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU ve Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN tarafından yazılmış “Nasreddin Hoca” adlı kitaptan seçilen http://www.aksehir.bel.tr/fikralar.pdf linkinde belirtilen fıkralardan canlandırma yapacaklardır.
8. Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun Nasreddin Hoca ve yaşadığı dönemi sergileyen her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler. 
9. Katılımcılar sergileyeceği Fıkra Canlandırmalarında kullanacakları her türlü dekor, tasarım ve malzemeyi kendileri temin edeceklerdir.
10. Yarışmada sergilenen Fıkra Canlandırmaları orijinal ve daha önce yayınlanmamış, sergilenmemiş olmalıdır. Fıkra Canlandırmaların alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar Fıkra Canlandırmaların sahibine aittir.   
11. Katılımcılar yarışmaya rumuz ve eser adı ile katılacaklardır. Rumuz ve Eser Adları Başvuru formunda bulunan alana yazılacaktır.  
12. Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve son katılım tarihinden önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunca belirlenen tertip komitesine elden teslim etmeleri gerekmektedir.  
13. Millî Eğitim Temel Kanununa aykırı, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan Fıkra Canlandırmaları yarışma dışı kalacaktır.  
14. Tertip Komisyonu ve Seçici Kurul çalışanları ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.  
15. Yarışmaya katılan Fıkra Canlandırmaların telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin izni (muvafakat) alınarak basım, yayın ve paylaşımı Akşehir Belediyesine verilir. Gerekli durumlarda Milli Eğitim Bakanlığı bu eserleri muvafakat almadan ve herhangi bir ücret ödemeden kullanma hakkına sahiptir.  
16. Sergilenen Fıkra Canlandırmalarının sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle; Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi amacını güden, yaşam tarzına aykırı olamaz. Kullanılan dil Türkçe olmalı, argo, kaba tabir kelimeler kullanılmamalıdır. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici müstehcen, anlamsız olmaması ve ticarî bir amaç taşımaması gerekmektedir.
17.Katılımcılar sergiledikleri canlandırma eserlerinin metinlerini Bölge Finalleri etabından bir (1) ay öncesinden Cd, Flash yolu ile ya da [email protected] adresine göndereceklerdir. 
18. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Akşehir Belediyesi’ne aittir.
ÖDÜLLER:
Final yarışmasına katılan okullar ödüllendirilecektir. Ayrıca değerlendirme sonucunda;
Nasreddin Hoca Birincilik Ödülü    : 20.000,00 TL
Nasreddin Hoca İkincilik Ödülü    : 15.000,00 TL
Nasreddin Hoca Üçüncülük Ödülü    : 10.000,00 TL
Tarık Buğra Özel Ödülü        :   2.000,00 TL
Nimetullah Nahçivani Özel Ödülü    :   2.000,00 TL
Seyyid Mahmud Hayrani Özel Ödülü:   2.000,00 TL
Hacı İbrahim Veli Sultan Özel Ödülü :   2.000,00 TL
Akşehir Belediyesi Özel Ödülü    :   2.000,00 TL
Ödülleri verilecektir.
HABER MERKEZİ
 

Bu haber 582 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Lunaparkta bıçaklı kavga: 4 yaralı
Lunaparkta bıçaklı kavga: 4 yaralı
AKŞEHİRSPOR’UN TÜRKİYE KUPASI KARŞILAŞMASI  A SPOR’DAN CANLI YAYINLANACAK
AKŞEHİRSPOR’UN TÜRKİYE KUPASI KARŞILAŞMASI A SPOR’DAN CANLI...