MAĞDUR VE MAZLUM
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Abdullah Uğur

Abdullah Uğur

DÜŞÜNCE NOTLARI

MAĞDUR VE MAZLUM

14 Mart 2016 - 12:51

 

Bir milletin, bir topluluğun selameti, mağdurların ve mazlumların haklarına sahip çıkmakla orantılıdır. Bir toplum ne kadar mağdur ve mazlumların haklarının arkasında ise, o kadar huzurludur ve bir o kadar da mutludur. Çünkü insanların mutluluğu ve huzuru, hiçbir insanın mağduriyetine sebep olmamakla gerçekleşir. İnsan yaşadığı toplumda kimsenin hak ve hukukuna tecavüz etmediği gibi, bir de mağdur ve mazlumların arkasında yer alırsa, onların haklarını savunursa, o insan ve o topluluk manen çok huzurlu ve çok mutlu olur. Kişinin huzuru diğer insanların huzuruna endekslidir. Gözünün önünde bazı insanlar mağdur ediliyor da, o ilgisiz ve lakayt kalıyorsa, kalbi büyük ıstırap duyar. Kendisi ne kadar lakayt kalırsa kalsın, o kâlp onu rahatsız eder. Ne kadar hayat yaşantısı yüksek olursa olsun; onun hayatı aynı akrebin üstünde oturur gibi olur.
Bu itibarla deriz ki; toplumların huzuru ve saadeti, beraber yaşadıkları insanların hakkına ve hukukuna ve bilhassa mağdurların ve mazlumların hakkına sahip çıkmakla tahakkuk eder. Böylece bir bakıma kendi saadetlerini de garanti altına almış olurlar. Mağdurlarına ve mazlumlarına sahip çıkmayan topluluğun iki yakası bir araya gelmez. Velev ki kendi mağduriyetlerine sebep olsa dahi, mağdurlara sahip çıkmak gerekir. Bu hem insan olmanın bir gereği ve hem de toplumun huzuru ve sağlığı açısından elzemdir.
Bakıyoruz; bir insan herhangi suç dolayısıyla tutuklanıyor. İftiraya uğruyor. Hakkı gasp ediliyor. Darp ediliyor. Tecavüze uğruyor… Bu insanın fikri- zikri sizdense, o insana sahip çıkılıyor. Değilse, yatsın… Gerici, yobaz, şeriatçı, komünist, faşist vs… Hâlbuki haklı, mazlum ve mağdur insanın düşüncesi, dini, fikri, zikri olmaz. Mağdur insan; ister komünist, ister faşist, ister şeriatçı, ne olursa olsun, netice itibariyle mağdurdur. Ve insandır! Mağdur mağdurdur, mazlum mazlumdur. Mağdur insan mustariptir. Gariptir.. Sırf benim düşüncemden ve benim dinimden değil diye mağdura sahip çıkılmazsa, o toplum huzur bulamaz. Ve iki yakası da bir araya gelmez. Çünkü mağdurun, mazlumun intikamını Hazreti Allah o toplumdan alır! Bunu unutmayın! Unutursanız, samimi söylüyorum darmadağın olursunuz.
Son mağdurlarımızdan biri de Salih Mirzabeyoğlu oldu. Adam 19 yıl cezaevinde yatırıldı. Anayasa mahkemesine hak ihlali sebebiyle ferdi müracaatta bulundu. Bunun üzerine tahliye edildi. Arkasından beraat etti. Bu ne büyük bir zulüm! Aman Allah’ım!
Allah aşkına kim müslüman, kim demokrat, kim liberal, kim insan hakları savunucusu?
Geçin bunları geçin! Daha biz insan bile olamadık!

Bu yazı 15341 defa okunmuştur .

Son Yazılar