ÇANAKKALE SAVAŞI UYANIN DİYOR
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
ALİ KERRAR ULU

ALİ KERRAR ULU

güncel konular

ÇANAKKALE SAVAŞI UYANIN DİYOR

20 Mart 2019 - 14:33

Üç kıta yedi denize hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nun çökertilmesinin altında yatan temel ana unsur Kur’an’la hayat bulan Allah katında yegane din olan İslam alemini yok etmekti.Osmanlı İmparatorluğu 1911-1912 yıllarında hakimiyeti altındaki Afrika topraklarını Trablusgarp ve Bingazi’yi İtalyanlara bıraktı.1912-1913 yıllarında Balkan hezimetiyle Rumeli’deki hakimiyetini yitirdi. Balkan Savaşlarından büyük yaralar alan Osmanlı Devletini çökertmek; Anadolu’nun yeraltı ve yerüstü zenginliklerini de elde etmek için Osmanlının baş şehrini işgal etmeleri gerekiyordu. İstanbul’un işgali ise Çanakkale’yi ele geçirmekle mümkündü. Bunun için itilaf devletleri tüm güçlerini topladılar. Bu itilaf devletleri İngiltere Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Fransa’dan oluşuyordu. 
    İngiltere’den 400 bin, Anzak ve Fransa’dan 125 bin civarı asker savaşa katıldı. Osmanlıların topladığı asker sayısı ise 500 bin civarında idi. Bu savaşlarda bizler 250 bin şehit verdik. İtilaf devletlerinin ise 250 bin civarı kaybı oldu. Müslüman Türk askerleri şahadet şerbetini içmek, ölümsüz bir hayatta Allah’a kavuşma sevdası ile ölüme seve seve gittiler. “Ölürsem şehit kalırsam gaziyim” dediler. Savaş esnasında düşmanlarına da insanlık dersi verecek güzel hareketlerde bulundular. Şöyle ki; yaralanan düşman askerlerini korumak için her türlü tehlikeyi göze alarak cephe gerisine götürdüler. Onların yaralarını sardılar, açlarını doyurdular, susuzlarına su içirdiler. Çanakkale savaşına Müslümanlardan; genç, yaşlı, kadın, erkek katıldılar. Kendilerini yenilmez kabul eden itilaf devletlerinin askerlerine, hak ettikleri derslerini verdiler. Bilim, teknoloji ve askeri açıdan güçlerine güvenerek gururlanarak savaş açanlar hezimete uğradılar. Bundan böylede İslam karşıtı olanlar dünya çıkarlarını ön planda tutanlar, mazlumu zayıfı ve kendilerinden olmayanları küçük görerek, ezmeye esir almaya köleleştirmeye çalışanlar, dünyada rezil oldular ve olacaklardır da.. Ahiretleri ise daha da berbat olacak, “ zalimleri gördükçe öfkelenen cehennem ateşinin ortasına atılacaklar.”  (Mülk 67-8)
    Çanakkale savaşını ve Çanakkale şehitlerimizi andığımız bu günler bizlere ne diyor? Bu savaşların temelinde yatan ana temel unsurları iyi anlamamız gerekiyor.  Bu katliamların ve vahşetlerin tekrar yaşanmaması için; değişmeyen ve kıyamete kadar da değişmeyecek olan Allah’ımızın bildirdiği mesajlara kulak verelim. Onları iyi idrak edelim ve o bilinç ve şuurla günümüz ve yarınlarımızı her türlü tehlike ve saldırıdan koruyalım. Yeryüzünde yegane din İslam dinidir. Allah İslam dinini din olarak kabul etmeyen, Hrıstiyan ve Yahudilerin   son din İslam ve ona inananlara düşmanca bakacaklarını bildirmiştir. Dünya çıkarlarına uygun tarzda dünyaya hükmetmek, insanları köleleştirmek ve kendi ideallerine uygun görmediklerini ortadan kaldırmak isterler. Bu arada islamı yozlaştırmayı, ona bağlı olanları hakimiyetleri altına alarak saltanatlarını sürdürmek isterler. Kur’an-ı Kerim’de yüzlerce ayet bunu haber veriyor.
    Yahudiler de Hrıstiyanlar da kendi dinlerine uymadığın sürece senden asla hoşnut olmayacaklardır. Siz Allah’ın ayetlerine iman ettiğiniz sürece, sizi hiçbir zaman benimsemeyecek ve sizleri hiçbir zaman dost ve müttefik olarak görmeyeceklerdir. Uydurdukları hurafelerle Allah’ın dinini tanınmaz hale getiren bu zalimlere deki; asıl doğru Allah’ın gösterdiği yoldur. 
“Yemin olsun ki; sana ilim geldikten sonra yine de onların arzu ve isteklerine uyacak olursan kendini Allah’ın gazabından kurtaracak ne bir dost bulursun ne de bir yardımcı” (Bakara 120 Açıklamalı Kuran-ı Kerim meali)
    Rabbimiz müminleri uyardığı bir ayeti kerimede de “ Ey iman edenler; Yahudi ve Hrıstiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. İçinizden her kim onları dost edinecek olursa, o da onlardandır. Allah zalimleri doğru yola iletmez” (Maide 51)
    Kafirleri dost edinenler zalimdirler, Allah da zalimlere yardım etmez. Dünyada zalimler başarılı görünseler de ahiret hayatları berbat olacaklardır. Kur’an-ı Kerim de mü’minlerin dostlarının kimler olduğu açıkça bildiriliyor. “sizin dostunuz ancak Allah’tır, O’nun; Rasulüdür. Ve tam bir teslimiyetle O’na boyun eğerek namazlarını kılan zekatlarını veren mü’minlerdir.” (Maide 55) Yine Rabbimiz devamla “ Her kim Allah’ı, Rasulünü ve Mü’minleri kendisine dost edinirse ona müjdeler olsun. Hak ile batılın mücadelesinde üstün gelecek olanlar kesinlikle Allah’ın tarafında yer alanlardır.” (Maide 56 Açıklamaları Kur’an-ı Kerim Meali)
    Yüzlerce ayet bu muhtevadadır. Her devirde ve her çağda mü’minlerin islamın savunucusu olanların yegane düşmanları islamı hak din, Rasulü Hz. Muhammed’i (sav), son peygamber olarak kabul etmeyenlerdir. 
 

Bu yazı 2204 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Abdulkadir Ulu
    4 yıl önce
    Allah cc razı olsun. Çok güzel bir tesbit. Rabbim yar ve yardımcımız olsun İnşa-Allah Allah cc razı olsun. Çok güzel bir tesbit. Rabbim yar ve yardımcımız olsun İnşa-Allah

Son Yazılar