KÜLTÜR ADAMI Dr. MUHARREM BAYAR’LA SÖYLEŞİ
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Ali Tekin Çağlav

Ali Tekin Çağlav

misafir kalem

KÜLTÜR ADAMI Dr. MUHARREM BAYAR’LA SÖYLEŞİ

27 Mayıs 2014 - 09:20

1.Hayat hikayesi:

Şair ve yazar.1945 yılı Bolvadin doğumlu. Bolvadin Akçeşme İlkokulu (1956), Bolvadin Lisesi (1962), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (1966) mezunu. Edebiyat öğretmeni olarak Diyarbakır (1966-1967), Adala(Salihli) (1967-1968) ve Rize'de Liselerinde (1968-1969) çalıştı. Daha sonra mesleğini Keçiborlu (Isparta, 1971-1975), Sultandağı (Afyon, 1975-1977), Bolvadin (Afyon, 1977-1986), Sinop (1986-1987), Akşehir (Konya, 1987-1992) Bolvadin Liselerinde (Afyon, 1992-2010) Edebiyat Öğretmeni ve idareci olarak sürdürdü. Bolvadin Anadolu Lisesi  Müdürlüğü görevini yürütmekte iken 2010 yılında emekli olmuştur. 

2.Mesleki çalışmaları

2.1-İlkokul öğrenimi sırasında Kur’an-ı Kerimi hıfz etti.Ortaöğrenim sırasında Bolvadin Müftüsü Mustafa  Fehmi Efendiden Arapça ,Farsça derslerini aldı.Osmanlı Paleoğrafyasını üzerinde çalıştı.Üniversite yıllarında Osmanlı Devlet Arşivinde ve Süleymaniye  Kütüphanesinde yazma eserler üzerinde çalıştı.
2.2-Fransanın Lyon Ünv.Prof.Dr.Thomas Drew Bear’an Latince ve Grekçe dersleri aldı
2.3- Öğretmenliği yanı sıra Osmanlı Devlet Arşivlerinde ve noterliklerde Osmanlıca yeminli mütercimlikler yapar. Türkiye Yazarlar Birliği, İLESAM ve EGAY-DER üyesidir.
2.4-Yazı hayatına küçük hikayeler,şiir ile başladı.Bu döneme ait çalışmaları  Türk Dünyası Araştırmaları,Türk Kültürü,Bakış,Varlık,Hisar,Folklor,Taşpınar,Beldemiz,Yeşil Akşehir gibi   edebiyat ve sanat dergilerinde yayınlandı.
2.5.İstanbul,Ankara,İzmir,Bursa,Muğla,Denizli,Konya,Mersin,Hatay,Antalya Kırşehir,Afyon,Kütahya,Eskişehir,Diyarbakır.Sivas,Amasya,Erzurum başta olmak üzere pek çok ünv.konferanslar verdi.Sempozyumlara katıldı.
2.6.Bakü(Azerbaycan),Bahçesaray(Kırım),Halep(Suriye),Mekke-Medine-Cidde(Arabistan),Kahire-İskenderiye(Mısır),Sofya-Filibe(Bulgaristan),Selanik(Yunanistan), Üsküp(Kosova), ve Hamburg-Kiel,Lübek( Almanya) giderek bilimsel toplantılara katıldı.
2.7.TRT  ve Kanal-3  başta olmak üzere pek çok televizyon programlarına katıldı.
2.8.Zengin arşivindeki yazma eserler,ferman,berat,vakfiye,ilam ve benzeri vesikalardan oluşan sergisini İstanbul,İzmir,Ankara,Kırşehir,Konya,Antalya,Denizli ve Afyon’da açtı.
2.9.İstanbul’da Osmanlı Devlet Arşivinde,Ankara’da  Vakıflar-Tapu Kadastro-Genelkurmay ,TBMM ve Cumhuriyet arşivlerinde çalıştı.Halen bu arşivlerde, Afyon,Bolvadin,Emirdağ ve Akşehir noterlerinin Osmanlıca yeminli mütercimidir

3.Yayınlanmış çalışmaları: 

Bu güne kadar 51 kitap,600 fazla bilimsel makalesi yayınlanmıştır. 

ESERLERİNDEN BAZILARI

3.1.Anadolu'nun En Eski Şehirlerinden 


Bolvadin'in Tarihi 1.cilt, Ankara.1996
3.2.Bolvadin Tarihi 2.cilt, İstanbul.2004
3.3.Kadim Kent Bolvadin 3.cilt, İstanbul.2005
3.4.XIX. asırda Bolvadin.( Temettuat Kayıtlarına göre )
3.5.Karakeçili Yörük Aşiretinin Tarihi ve Eskişehir'e İskânı .İstanbul.2004
3.6.Sultandağı Tarihi.İstanbul.2013
3.7.İsçehisar Tarihi .Konya.2003
3.8. Akşehir(Şehr-i Beyza) .İstanbul.2013
3.9.Sinop Kale Kitabeleri .Sinop.1986
3.10. Bolvadinli Mehmet Sinan Bey’in Harp Hatıraları .Ankara.2006
3.11.Mevlevi  Pendari Karia Ahmet Dede.Konya.1996
3.12.Güneydoğu Karakeçili Yörük Aşiretleri.Diyarbakır.2004
3.13.Karakeçiyi Yörük Alayları.Erzurum.2005
3.14.Karabağlı Türkmen Aşiretleri.Afyon.1999
3.15.Yörük-Türkmen Aşiretlerinin Soysal-Kültür Hayatı.Ankara.2002
3.16.Afyon’da Eğitim Kurumlarının Tarihi .Afyon.1994.
3.17.Ünlü Tabip Seyit Hasan Basri ve Tedavi Metotları.Afyon.2002
3.18.Arşiv Vesikalarına göre Nasrettin Hoca .Ankara.1996
3.19.Karabağ Türkmenlerinde Taş Kesilme Motifli Efsaneler. Hatay.1996
3.20.Anadolu’dan Balkanlara Göç .Ankara.2002
3.21.Akşehir’de Ahi Teşkilatı.Kırşehir.2007
3.22.Seyyid Abdülkadir Geylan-i Sani-i Bolvadinî-Afyon.2007
3.23.Karahisar-ı Sahip’e Bağlı Çal Kazası-Denizli.2006
3.24.Kendini Kuran Şehir-Denizli.Denizli.2004
3.25.Afyonkarahisar Ermenileri.Ankara.2002-Afyon.2012
3.26.Atik Valide Sultan Mukataasına Bağlı Aşiretler. Sivas.2007
3.27.Bolvadin Manileri.Fethiye.2007
3.28.Nasreddin Hoca Türbedarlarına ait vesikalar.Akşehir.2007
3.29.Karaca Ahmet Sultan ve Tedavi Metotları.Bursa.2002
3.30.Akşehir Müftüleri.Akşehir.1992
3.31.Akşehir Okullarının Tarihi.Akşehir.1991
3.32.Akşehir Camileri.Akşehir.1992
3.33.Akşehir’in Yetiştirdiği Ünlüler.Akşehir.1992
3.34.Karabağlı Türkmen Aşiretinin İskanı.Ankara.1996
3.35.Bolvadin Mevlevihanesi.Konya.1996
3.36.Bolvadin’de Ahi Teşkilatı ve Ahi Secereleri.Kırşehir.2005
3.37.XVI.asırda Akşehir Sancağı.Akşehir.2004
3.38.Bolvadin’de Selçuklu Eserleri.Antalya.2006
3.39.Osmanlının Kuruluşunda Karacaşehir-Eskişehir.2008
3.40.Karakeçili Yörüklerinin Törelerinde Destani Unsurlar. Ankara.2008
3.41.Bolvadin Camileri.İstanbul.2008
3.42.Bolvadin Türbeleri.İstanbul.2011
3.43.Bolvadinli Şehitler. İstanbul.2008
3.44.Ahi Sinan’ın Çay’daki zaviyesi ve vakıfları-Kırşehir.2008
3.45.Sarı Saltuk’ un Balkanlardaki  Zaviyeleri ve  Vakıfları. Ankara.1996
3.47.Bolvadinli Mehmet Sinan Bey’in Harp Hatıraları.İş Bankası(İst.2011
3.48.Yeşilin Tarih Yazdığı Şehir ÇAY.Ankara.2012
3.49.Eski   İl  Türkmenlerinden Turgut Oğulları. Konya.2012
3.50.Akşehir Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri.Akşehir.2012


3.51.Doğanhisar Kazasına ait vesikalar.Konya.2013
3.52.Akşehir Tarihi.Akşehir.2014
4.Aldığı ödüller:1996'da Vesikalara Göre  Türkmen Aşiretlerinin İskânı adlı çalışması ile Kültür Bakanlığı Onur Ödülü'nü, 
1998'de Afyon - Bolvadin'de Milli Eğitimin Tarihi ile MEB'den takdirname, yaptığı çalışmalardan dolayı 2001 FAK Türk Folkloruna Hizmet Ödülü'nü, Karekeçili Yörük Aşiretinin Tarihi ve İskânı ile Yörük-Türkmen Dernekleri'nin Türk Kültürüne Hizmet Büyük Ödülü, En iyi Araştırmacı-Yazar Ödülü,  Balkan Türkleri Hizmet ödülü ile yüz elli civarında çeşitli ödüller aldı. Yurt dışı ve yurt içinde çeşitli üniversite ve kuruluşların düzenlediği bilimsel toplantılara katılarak bildiriler sundu. Bu bildiriler kitaplarda yer aldı. Eserlerinin tamamı değerlendirilerek “Fahri  Doktorluk”  unvanı verildi.                                     .

5.Arşivi ve Kütüphanesi:Elli yılı aşkın topladığı malzemelerle çevrenin zengin arşivini ve kütüphanesini kurdu.
5.1.Kitaplar:Edebiyat-Tarih-Felsefe-Sosyoloji-Din-Ekonomi konularında 10 bin’den fazla kaynak kitap vardır.Ayrıca 5 bin’den fazla yazma  eser vardır.Yazma  eserler Edebiyat-Tarih-Felsefe ve din üzerinedir.
5.2.Arşiv Malzemeler: 18  bin varak  nadir arşiv malzemesi vardır.
5.2.1.Şer’iye Sicilleri:İstanbul(300 defter),Afyon(187 defter),Konya(157 defter),Kütahya(55 defter),Eskişehir(20 defter),Karaman(10 defter)Antakya(5 defter),Denizli(4 defter),Akşehir(5 defter),Bolvadin(8 defter)
5.2.2.Padişah Fermanı(109 adet),Padişah Beratı(120 adet), Temettuat Defteri(10 adet),Nüfus Defteri(120 adet),Vakıf Defteri(54 adet),Vakfiye(102 adet),ilam, diploma,tapu ve benzeri sayısız vesika…

6.Projeler: 

2013 yılı içinde yurt dışında 2,yurt  içinde 5 sempozyuma davet edildi.Ayrıca  Sandıklı,Emirdağ,İsçehisar(2 baskı),Sultandağı ve Şuhut tarihleri üzerine  çalışıyor.   

... devam edecek

Bu yazı 5297 defa okunmuştur .

Son Yazılar