ORTA DOĞU 20
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Betül HÜRATA

Betül HÜRATA

DİL KÖŞESİ

ORTA DOĞU 20

09 Eylül 2015 - 08:16

Syria's religious and ethnic diversity

            Each color here shows a different religious group in the part of the eastern Mediterranean called the Levant.

 

            It should probably not be surprising that the birthplace of Judaism and Christianity is religiously diverse, but this map drives home just how diverse.

 

            Israel stands out for its Jewish majority, of course, but this is also a reminder of its Muslim and other minorities, as well as of the Christian communities in Israel and the West Bank.

 

             Lebanon is divided among large communities of Sunnis, Shias, Christians, and a faith known as Druze — they're at peace now, but the country's horrific civil war from 1975 to 1990 divided them.

 

             There may be a similar effect happening in Syria, which is majority Sunni Muslim but has large minorities of Christians, Druze, Shia, and a Shia sect known as Alawites whose members include Syrian leader Bashar al-Assad and much of his government.

 

 

 

 

Suriye’nin dini ve etnik çeşitliliği

          Buradaki her bir renk, Levant (Levant, Bereketli Hilal'in Mısır ve Sina Yarımadası hariç Akdeniz Kıyılarını tanımlamak için kullanılan sınırları net olmayan coğrafi bir terim)  denilen Doğu Akdeniz’in bir kısmında farklı bir dini grubu gösterir.

 

          Yahudilik ve Hıristiyanlığın doğum yerinin, din olarak çeşitli olduğu, her halde şaşırtıcı olmamalıdır fakat bu harita tamı tamına nasıl bir çeşitlilik olduğunu anlamamızı sağlar.   

               

          İsrail, elbette onun Yahudi çoğunluğuyla dikkat çeker fakat İsrail ve West Bank’taki Hıristiyan toplulukların yanı sıra bu onun Müslüman ve diğer azınlıklarının da bir hatırlatıcısıdır. 

  

         Lübnan; Sünniler, Şiiler, Hıristiyanlar ve Dürzî olarak bilinen bir inancın geniş toplulukları arasında bölünmüştür. - Onlar şu an barış içindeler fakat ülkendeki 1975’ten 1990’a dek süren dehşet verici iç savaş onları ayırdı…

 

        Çoğunluğu Sünni Müslüman olan fakat geniş azınlığı Hıristiyan, Dürzî, Şii ve Suriyeli lider Beşer El-Esad ve hükümetinin çoğunluğunu içeren üyelerin Alevi olarak bilinen bir Şia mezhebi olan Suriye’de benzer bir etki, meydana geliyor olabilir.  

Bu yazı 5049 defa okunmuştur .

Son Yazılar