ORTA DOĞU TARİHİ 1…
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Betül HÜRATA

Betül HÜRATA

DİL KÖŞESİ

ORTA DOĞU TARİHİ 1…

30 Nisan 2015 - 10:30

Sevgili dostlar, iletişim çağında olduğumuzdan dolayı farklı coğrafyalardan çok hızlı bilgi alabilmekteyiz. Mesela; -evimizde-  koltuğumuza yaslanıp dünyanın öbür ucunda oynanan bir futbol maçını seyredebiliyoruz. Buna benzer olarak da kargaşalar, savaşlar, “Bahar Rüzgarlarını (!)” canlı yayın olarak izleyebiliyoruz. Bölgemizdeki kaotik durumu göz ardı etmemiz mümkün değil. Bu nedenle Orta Doğu tarihine bir göz atalım istedik.

                Bu yazı dizimiz bir hayli uzun olacak.

                Aile dostumuz olan Suudi Arabistan’da yaşayan Kadir Karademir Bey’e bu paket programa kaynak teşkil ettiği için müteşekkiriz.

                Ayrıca dünyayı tanımlama, parselasyon bir İngiliz modelidir. Greenwich  0 (sıfır) derece kabul edilir. Buna göre biz coğrafi bölge olarak İngiltere’nin doğusundayız.

                Kütahya Ali Güral Lisesi, Felsefe Öğretmeni İbrahim Bakır ki –kendileri öğretmenim olur- onun tespiti şudur: İngilizlere göre üç tip doğu vardır. Yakın Doğu, Avrupa kıtasının tamamı, İstanbul Boğazına kadar olan coğrafya ve milletleri kapsar. Orta Doğu, Anadolu ile başlayıp Hindistan topraklarına kadar olan kısımdır. Uzak Doğu, Çin, Japonya,Büyük Okyanus adalarını içine alır.     

                Bu değerlendirmeler ışığında yazı dizimize başlayalım…

 

The fertile crescent, the cradle of civilization

If this area wasn't the birthplace of human civilization, it was at least a birthplace of human civilization. Called "the fertile crescent" because of its lush soil, the "crescent" of land mostly includes modern-day Iraq, Syria, Jordan, and Israel-Palestine. (Some definitions also include the Nile River valley in Egypt.) People started farming here in 9000 BC, and by around 2500 BC the Sumerians formed the first complex society that resembles what we'd now call a "country," complete with written laws and a political system. Put differently, there are more years between Sumerians and ancient Romans than there are between ancient Romans and us.

 

Bereketli Hilal,  Uygarlığın Beşiği

Şayet bu bölge, insanlık uygarlığının doğum yeri değilse; en azından medeniyetin ortaya çıktığı bir yerdir. Günümüzdeki Irak, Suriye, Ürdün ve İsrail-Filistin’i içerisine aldığından “hilal”, yemyeşil toprağından dolayı da   “bereketli hilal” diye anılır. (Bazı tanımlara göre, Mısır’da Nil Nehri Vadisini de içerisine alır.) İnsanlar burada M.Ö 9000’de çiftçiliğe başladı ve M.Ö 2500’lerde Sümerliler, yazılı kanunlar ve siyasal bir sistemle birlikte şimdi “ülke” dediğimize benzeyen ilk karma toplumu oluşturdular. Başka bir ifadeyle , Sümerliler ve Antik Romalılar arasında bizim ve Antik Romalıların arasında olduğundan daha fazla yıl vardır.

 

 

Bu yazı 4450 defa okunmuştur .

Son Yazılar