ORTA DOĞU TARİHİ-2
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Betül HÜRATA

Betül HÜRATA

DİL KÖŞESİ

ORTA DOĞU TARİHİ-2

08 Mayıs 2015 - 09:10

 

How ancient Phoenicians spread from Lebanon across the Mediterranean…

            The Phoenicians, who lived in present-day Lebanon and coastal Syria, were pretty awesome. From about 1500 to 300 BC, they ran some of the Mediterranean's first big trading networks, shown in red, and dominated the sea along with the Greeks, who are shown in brown. Some sailed as far as the British Isles, and many of them set up colonies in North Africa, Spain, Sicily, and Sardinia. This was one of the first of many close cultural links between the Middle East and North Africa – and why Libya's capital, Tripoli, still bears the name of the ancient Phoenician colony that established it.

 

 

Antik Fenikeliler (Sami Halkı) , Lübnan’dan Akdeniz’e nasıl yayıldı…

 

                Günümüzdeki Lübnan ve Suriye kıyısında yaşamış olan Fenikeliler oldukça müthiş (insanlardı). M.Ö. yaklaşık 1500’lerden 300’e onlar Akdeniz’in ilk büyük ticaret ağlarını (kırmızı ile gösterilen) işletmişler ve Yunanlılar ile birlikte denize (kahverengi ile gösterilen) egemen oldular. Bazısı, İngiliz Adalarına kadar ilerledi ve onlardan pek çoğu Kuzey Afrika, İspanya, Sicilya ve Sardinya’da koloniler kurdu. Bu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika arasında pek çok yakın kültürel bağlantıların ilkinden birisiydi – ve işte bundan Libya’nın başkenti, Trablusgarp, hala onu kurmuş olan Antik Fenike kolonisinin adını taşır.

 

 

Bu yazı 4539 defa okunmuştur .

Son Yazılar