ORTA DOĞU TARİHİ 9… ORTA DOĞU’NUN KISA KRONOLOJİK...
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Betül HÜRATA

Betül HÜRATA

DİL KÖŞESİ

ORTA DOĞU TARİHİ 9… ORTA DOĞU’NUN KISA KRONOLOJİK TARİHİ…

25 Haziran 2015 - 00:08

ORTA DOĞU TARİHİ 9…
ORTA DOĞU’NUN KISA KRONOLOJİK TARİHİ…

The history of great empires in the Middle East

           You may have noticed a theme of the last eight maps: empires, mostly from outside the Middle East but sometimes of it, conquering the region in ways that dramatically changed it. This animation shows you every major empire in the Middle East over the last 5,000 years. To be clear, it is not exhaustive, and in case it wasn't obvious, the expanding-circle animations do not actually reflect the speed or progression of imperial expansions. But it's a nice primer.

Orta Doğu’daki Büyük İmparatorlukların Tarihi
              Son sekiz haritanın konusunda sizler de fark etmişsinizdir: 


İmparatorluklar, çoğu Orta Doğu’nun dışından fakat bazısı oradan, bölgeyi önemli ölçüde değiştirecek şekilde fethediyorlardı. Bu animasyon (çalışmanın aslı 21 haritadan oluşmaktadır) son 5,000 yılı aşkın süredir olan Orta Doğu’daki her bir büyük imparatorluğu gösterir. Açıklayıcı olması açısından, geniş kapsamlı ve ayrıntılı değil, aşikar olmadığı takdirde, genişleyen çember animasyonlar aslında imparatorluk ile ilgili genişlemelerin hızı veyahut ilerlemesini yansıtmaz. Fakat hoş bir başlangıç. 
Orta Doğu’nun Kronolojik Kısa Tarihi
Kingdom of Egypt – Mısır Krallığı
Hittite Empire – Hitit İmparatorluğu
Kingdom of Israel – İsrail Krallığı
Assryian Empire – Asur İmparatorluğu 
Babylonian Empire – Babil İmparatorluğu
Persian Empire – Pers İmparatorluğu (İran)
Macedonian Empire – Makedon İmparatorluğu (Büyük İskender)
Roman Empire – Roma imparatorluğu
Byzantine Empire – Bizans İmparatorluğu
Sassanid Empire – Sasani İmparatorluğu (İran)
The Caliphate – Halifeler Dönemi (ilk dönem İslam Halifeleri- Emeviler-Abbasiler)
Seljuk Empire – Selçuk İmparatorluğu (Türk)
The Crusader Kingdoms – Haçlı Krallıkları
Saladin’s Empire – Selahaddin Eyyubi İmparatorluğu (Türk)
Mongol Empire – Moğol İmparatorluğu (Cengiz Han ve Torunları)
Ottoman Empire – Osmanlı İmparatorluğu
European Colonialism – Avrupa Sömürgeciliği
Nation- States & Borders are Established    -   Ulus- Devlet & Sınırların Kurulması
State of Israel is founded    -   İsrail Devletinin kurulması
Israel Expands under Armistice    - Ateşkes altında İsrail yayılması
Era of Independence   - Bağımsızlık Dönemi
 

Bu yazı 4529 defa okunmuştur .

Son Yazılar