PROPHET MUHAMMAD…
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Betül HÜRATA

Betül HÜRATA

DİL KÖŞESİ

PROPHET MUHAMMAD…

23 Nisan 2015 - 12:52

When the last prophet Muhammad –whose coming had been heralded from before- was born the whole universe celebrated his arrival. All at once , many miracles occured. He was sent to the universe as a blessing. He would call people to love, goodness, beauty, righteousness, honesty to believing in Allah and worshipping Him.
    Gelişi önceden haber verilmiş, en son peygamber Muhammet doğduğunda, tüm kainat onun gelişini kutladı. Birdenbire pek çok mucize meydana geldi. O, kainata bir lütuf olarak gönderildi. O, insanları aşka, iyiliğe, güzelliğe, doğruluğa, dürüstlüğe, Allah’a inanmaya ve O’na ibadet etmeye çağırdı.  
    His mother was Amina, his father was Abdullah and his grandfather was Abdulmuttalib, the leader of Makkah. He had not been born when his father died. When he was six years old, his mother died. After that his grandfather and uncle raised him. 
    Annesi Amine, babası Abdullah ve büyükbabası  Mekke’nin ileri geleni Abdülmuttalip’ti. Babası öldüğünde, o daha doğmamıştı. Altı yaşındayken, annesi öldü. Sonrasında onu büyükbabası ve amcası yetiştirdi.
    He was a model for young and old due to the good morals that he had had since his childhood. He was an honest person who liked helping others and doing favors. Everybody in Makkah knew him as a trustworthy man who kept his word. So, they called him Muhammad’ül Amin (Trusty Muhammad) 
    Çocukluğundan beri sahip olmuş olduğu iyi ahlaktan dolayı genç ve yaşlılara bir örnekti. O, diğerlerine yardım etmeyi ve iyilik yapmayı seven dürüst bir insandı. Mekke’deki herkes onu sözünü tutan güvenilir bir adam olarak bilirdi. Bu yüzden onu Muhammed’ül Emin diye andılar. (Güvenilir Muhammet)
    He would treat everyone politely and with respect. There was no place for hatred anger or jealousy in his hearth. He married Hz. Khadijah. They had children and were very happy together. The people of Makkah worshipped idols, but Hz. Muhammad (saw) knew that it was nonesense to worship pieces of this stone and wood. He only believed in the One Creator.
    O herkese kibar ve saygılı davrandı. Onun kalbinde nefret, kızgınlık ve kıskançlığın yeri yoktu. Hz. Hatice ile evlendi.  Çocukları oldu ve birlikte çok mutlu oldular. Mekke halkı putlara tapıyorlardı fakat Hz. Muhammet (sav) bu taş ve odun parçalarına tapmayı anlamsız buluyordu. O, sadece Tek Yaratıcı’ya inandı. 
    When he was forty, he went often to the cave of Hira, in Nur mountain near the city. He stayed there alone, thinking about Allah who created this beautiful universe, decorated the sky with stars and made the earth. There he worshipped Allah. It was the month of Ramadan. He was again in the cave of Hira. Angel Gabriel come to him and said “Read!” Hz Muhammed (saw) was very surprised. He replied “I don’t know how to read.” Angel Gabriel said again “Read!” Hz. Muhammed repeated “I don’t know how to read.”   
    Kırık yaşındayken, sık sık şehrin yakınında Nur dağındaki Hira mağarasına gitti. O orada bu güzel kainatı yaratan, dünyayı yaratan ve gökyüzünü yıldızlarla süsleyen  Allah’ı düşünerek yalnız kaldı. Orada Allah’a ibadet etti.  Ramazan ayıydı. O, yine Hira mağarasındaydı. Melek Cebrail geldi ve “Oku!” dedi. Hz. Muhammet (sav) şaşırdı. “Okumayı bilmem” diye cevapladı. Melek Cebrail tekrar söyledi “Oku!” Hz. Muhammet “ Ben okuma bilmem” diye cevapladı.
    Then the Angel Gabriel  taught him the first verses of the Qur’an. The Qur’an become a life guide for people, shoving them how to best live their lives and how to be happy both in this world and in the hereafter. The Qur’an was completed twenty-three years later.
    Sonrasında Melek Cebrail, ona Kur’an’dan ilk parçaları öğretti. Kur’an insanlara hayatlarının en iyi nasıl yaşanacağını, hem bu dünyada hem de ahirette nasıl mutlu olunacağını gösteren bir hayat rehberi oldu. Kur’an yirmi üç yıl sonra tamamlandı.
    Hz. Muhammad died in Madina in 632.
    Hz. Muhammet 632’de Medine’de öldü.

 

Bu yazı 4941 defa okunmuştur .

Son Yazılar