KISA KISA … FİLİSTİN 2… İSRAİL OĞULLARI KİM OLA?
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Hasan Basri HÜRATA

Hasan Basri HÜRATA

İNCEDEN NOTLAR

KISA KISA … FİLİSTİN 2… İSRAİL OĞULLARI KİM OLA?

20 Aralık 2017 - 11:07

Hz. Adem’le başlayıp Hz. Muhammed Efendimizle noktalanan bir nübüvvet ve risalet/peygamberlik zinciri var. Risalette ölçü; vahiylerin kalıcı mesnet ve belgelerde olması, bir de umumiyet arz etmesi. Nübüvvet lokal; o yöreye o kavme ait. Risalet genel.
Risaleler iki aşamalı. Küçük risaleler /suhuflar denilen: Hz. Adem için 10, Hz. Şİt: 50, Hz. İdris için 30 ve Hz. İbrahim için 10 sahife olduğu Efendimiz tarafından bizlere aktarılır.Toplam 100 sahife…
Bir de ilahi kitaplar var ki; Tevrat-Zebur-İncil ve K.Kerim. Yuvarlak olarak 104 kitap denilmesinin kaynağı bu. Kısaca.
Bu dört kitap 3 temel dinin kaynağıdır: Yahudilik-Hristiyanlık ve Müslümanlık.
Şimdi; Hz. İbrahim, kendisine bahşedilen 10 sahifenin peygamberidir. 
Hz. İbrahim eşi Hz. Sare ile evlidir ancak çocukları olmaz.
Hz. Sare, hizmetçisi Hz. Hacer’le Eşini evlendirir…Uzun bir yaş sonrası C. Allah Hz. İsmail’i ona bahşeder. (37/SÂFFÂT-101: Biz de ona “yumuşak kalpli bir erkek çocuk” müjdesi verdik.)
Hz. İsmail, halim selim yumuşak huylu bir çocuk karakterinde yaratılır.Hz. İbrahim ve Hz. Hacer izdivacından.
Daha sonra Hz. İbrahim ve Hz. Sare’nin çocukları olur. (51/ZÂRİYÂT-28:«Korkma» dediler ve ona “bilgin bir erkek çocuk” müjdesini verdiler.)
Bu yeni doğan bebek Hz. İshak’tır. Hz. İshak Hz. İsmail gibi halim selim değil; bilgi /bilgin karakterli yaratılmıştır.
C. Hak hem Hz. İsmail’i hem de Hz. İshak’ı nübüvvetle şereflendirir. Yani Hz. İbrahim’in soyu iki kanaldan nübüvvet nasibine erer.
Hz. İsmail’in soyu taaaa Hz. Muhammed Efendimize kadar uzayacaktır.
Diğer kanaldan Hz. İshak’ın oğlu Hz. Yakup’tur.O da nübüvvete erer.
Hz. Yakup lakap olarak “gece seyahat eden adam” manasına İSRÂ olarak ad alır. “İL” kelimesi İlah tanrı manasınadır. İSRÂ+İL bileşik bir kelime olup isim tamlamasıdır “Tanrı’ının gece yürüyen kulu” demektir ki; K.Kerim’de -iki yerde- Ali-İmran ve Meryem Surelerinde Hz. Yakub’a atfen geçmektedir. 
-Mirim Cibril/Cebrail-Azrail-İsrafil-Mikail bunlarda mı aynı kökenden…
-Evet…İsmail’de aynı.
Demek ki; Hz. Yakup “İSRAİL” adıyla maruf/bilinmektedir.
Hz. Yakub’un yani İSRAİL’in çocukları “Beni İsrail” adıyla anılacaktır ki; İsrail oğulları olarak tanınır. Hz. Yusuf’la beraber on bir kardeş; toplam on iki kişi.
Rabil, Şem’un, Lâvî, Yehûda, İsâhar, Zablun, Dân, Neftâli, Câd, Âşir, Yusuf ve Bünyamin…
Yusuf peygamberden yukarı doğru sayarsak baba( Yakup), büyükbaba(İshak) ve bir üst büyük baba Hz. İbrahim. Hz. İshak’tan itibaren aşağıya doğru sayarsak genetik biliminin verilerine göre bu neslin İsrail oğullarının bilgin bir dededen yani Hz. İshak’tan gelmiş olması bazı şeyleri açıklamaya yetecektir.
“Bilgi, güçtür” sözü bu konuda kendisini göstermektedir. Günümüz dahil tarihi süreçte Yahudi kökenli bir dizi bilim adamının olması genetik yapıya dayanmaktadır. Batı dünyasının bu kültür üzerine ikame edilmiş olmasının izahı da bu olsa gerektir.
İşte İsrail oğulları; amcalı, teyzeli, halalı 12 kardeş çocuklarının en baskını olan YEHUDÂ’nın adına izafeten YAHUDİ/LER olarak anılmaktadır.
Hz. YUSUF ve SONRASI BENİ İSRAİL…
Devamı var….

Bu yazı 3125 defa okunmuştur .

Son Yazılar