YÜZÜK OYUNU
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Hasan Basri HÜRATA

Hasan Basri HÜRATA

İNCEDEN NOTLAR

YÜZÜK OYUNU

01 Şubat 2017 - 11:21

Değerli okuyucular; Yüzük Oyunumuzun son evresini  nerede kalmıştık şöyle bir hatırlayalım:
Yiğitbaşı ilk olarak  2 nci fincanda yüzüğü bulursa karşı tarafa geçecektir. Yüzüğü bulamaz ise devam eder. tepsi üstünde 3 fincan kalırsa fala bakacaktır.
Tepsideki fincanlar bir tanesi, bir tarafta, 2 tanesi diğer tarafta olma özelliğini taşır.

Şimdi oyunumuza kaldığı evreden devam ediyoruz… Yüzük oyunu safhaları kademe kademe icra edilir.
 
Yiğitbaşı,  falına başlamadan önce tepsi üstündeki fincanlara isim koyar… 
-Bu taraftaki(sağdaki) bir fincan ev sahibi olsun, sol taraftaki  diğer fincan da Kahya Beyi olsun, der… Bunu üzerine Yiğitbaşı, yine yüksek sesle Çavuş’a dönerek:
- YÜZÜK SAKLAYANIN GÖZÜNEEEEE.  Sıra Çavuşu, Yüzük Oyunu’nu daima  takip etmektedir. Yiğitbaşına da cevaben:
- ARAYANIN GÖZÜNE.  Yüzü Oyunu Falı için  sol kolunu uzatır, sağ elinin iki parmağı ile yüksek sesle misafirlerin duyacağı şekilde “Ev sahibinde mi, Kahya Beyi’nde mi?” diye, sol kolunun uç parmağına kadar gelir. 2 fincan olandan birisini kaldırır, tepsi üstünde 2 fincan kalmıştır… Bu iki fincana tekrar isim takar; bunlar ise, ilçemizin ileri gelenleri ve vefat eden kişilerin ismini koyar…  Bu sağ taraf “Ak Fincan: Gorilin Ahmet olsun,”  “Sol taraftaki: Gök Fincan, Kaytanın Hasan olsun.”  
Yine yüksek sesle:
- YÜZÜK SAKLAYANIN  gözüneeeeee, Çavuş hemen cevap  verir, oda yüksek sesle:
- ARAYANIN GÖZÜNE, yine aynı hareketi yaparak sol parmağın ucuna kadar gelir:
- Gök Fincan halt etmiş Ak Fincanda, der ve yüzük onun altından  çıkar.
Sıra Çavuşu, yüzük sehpasını alır, içeriye tekrar yüzük saklamaya giderken Kahya Beyi tekrar Yiğitbaşı’na özgü şarkısının çıkışını yapar yarenler iştirak eder...  
                                

                                    Yüzüğü buldu başımız,
                                     Hayıra gelsin işimiz,
                                    Sandalya gitsin başınız
                                   Şirilllili canım, canım da, sekiz köşe şapkalı,
                                   Vay efendim semtinizden,
                                   Zambur, zumbur yel esti.

                                   Şaşkın nenni, düşkün nenni,
                                   Sevdiğim nenni, NENNİ,
                                   GAFİLİM NENNİ.

Sıra Çavuşu, tekrar yüzük tepsisinin üstüne 11  fincanın altına yüzük saklar ve sehpa ile birlikte Kahya Beyi’nin önüne koyar.

               Kahya Beyi de, yine ilk olarak “orta fincanı kaldırır” ve bekler. Yiğitbaşı, Kahya Beyi’ne ait olan sıra şarkısının çıkışını yapar ve tüm yarenler buna iştirak eder.

              Beyler bahçesine vardırdım.
              Bir gül ağacı ağa bey aman, aman, aman
              Yaprağı dökülür dostlar, kalır ağacı aman.

              Yare bir elma yolladım
              Zehirden acı. şekerden tatlı ağabey,
              Amam, aman.aman.

              Bahçeye gel, gel bahçeye
              Geleydi bari aman,
              Bahçende bülbüller öter.
              Öteydi bari aman
              Ak fincanda gök fincanda çal orta yerde.
     
Bu şarkı bittikten sonra da Yiğitbaşı Kahya Beyi’ne:
    -BUYUR KAHYA BEYİM der.
     Kahya Beyi de, ilk “orta fincanı” kaldırır… (Faraza) 2 nci fincan da yüzüğü bulur. Sıra Çavuşu yüzük tepsisini alır içeri girer yüzüğü saklar Yiğitbaşı tarafındaki Yaren Ağasının önüne koyar. Yaren Ağası ilk orta fincanı kaldırır ve bekler… Buna ait olan şarkısının çıkışını Yiğitbaşı yapar ve tüm yarenler buna iştirak ederler...

                 Şu karşıki sırça saray,
                 Kırk elli taşlı, kırk elli taşlı,
                 Ağabey, aman, aman,aman
                Altından hanımlar geçer, 
                Atlas kumaşlı aman.

               Parmağında yüzüğü var cevahir taşlı.
               Ağabey aman, aman, aman.

                 Bahçeye gel, gel bahçeye.
                 Geleydi bari aman.
                Bahçende bülbüller öter.
               Öteydi bari aman.
                Ak fincanda, gök fincanda çal orta yerde.
                 Devam edecek…

Bu yazı 4184 defa okunmuştur .

Son Yazılar