Bölgemizde Kooperatifçilik
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
İbrahim Yamaner Ticaret Başmüfettişi

İbrahim Yamaner Ticaret Başmüfettişi

Gündemin İçinden

Bölgemizde Kooperatifçilik

08 Şubat 2022 - 19:10

Bölgemizde Kooperatifçilik

Bölgemizde faaliyet gösteteren kooperatiflerden, Ticaret Bakanlığının görev ve yetki alanındaki kooperatiflerin dışarıya yansıyan verilerinden hareketle haklarında bir değerlendirmedebulunulduğunda,aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.

Kredi ve kefalet kooperatiflerinde yoğunlaşma

Öncelikle bölgemiz esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacı nedeniyle, bu ihtiyacın ekonomik bir biçimde giderilmesinde model olarak karşımıza çıkan Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olmayı daha çok tercih ettikleri görülmektedir.Bölgemizde kooperatiflere ortak olanher beş kişidenneredeyse dördünün bu kooperatif türüne ortak olduğu dikkati çekmektedir.

Taşıma kooperatiflerinin sayıca fazlalığı

İkincisi ise,bölgemizde yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanan yoğunluğa bağlı olarak, yolcu ve yük taşımacılığına yönelik Karayolu Yolcu/YükTaşıma ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri sayısının fazlalığı göze batmaktadır.

Enerjide alternatif arayışı

Bolvadin ve Ilgın örneğinde olduğu gibi Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatiflerinin varlığı da sevindirici bir gelişmedir. Hedef kitlesi küçük sanayi sitesi ve toplu işyerinde faaliyet gösteren iş yerleri, tarımsal sulama alanları, İŞGEM bünyesindeki işyerleri ve orman köyleri olmasına ve yönetim kurulu üyeleri, genellikle iyi eğitimli ve teknik konularla ilgilenen orta yaş grubundaki kişilerden oluşmasına karşın, bölgemiz insanının kooperatiflere karşı ön yargılı yaklaştığı vebu tutumun YEK’lerinortak sayısının artışının önündeki en önemli sosyal engel olduğu ve bu ön yargının, geçmiş yıllarda ülkemizde konut yapı kooperatifleri ile ilgiliyaşanan olumsuz deneyimlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Kadın kooperatiflerine olan ilginin düşüklüğü

Bolvadin, Sultandağı, Şarkikaraağaç ve Yalvaç istisnaları bir kenara bırakıldığında hemşerilerimizKadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerine yeterince ilgi göstermemektedir. 

Ticaret Bakanlığı’nca yürütülen KOOP-DES Programı kapsamında ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına ilişkin proje konularına destek verilmesine ve ayrıca bu tür kooperatiflerde kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızınhibe oranı % 75 olarak uygulanmasına karşınbölgemiz ilçelerinin bu duruma kayıtsız kalması üzüntü vericidir. Özellikle Akşehir’imize hiç yakışmadığı hepimizce kabul edilecek bir gerçek olacaktır.  

İlgisizliğin ötesinde,bu tür kooperatiflerde,

• Ortaklar arasındaki işbirliğinin, güven uyumunun ve problem çözme becerisinin görece zayıf olduğu,

• Hibe programlarından destek alınmadığı ve sürdürülebilir bir finansa erişim modeli oluşturulmadığı takdirde kırılgan bir yapıya sahip oldukları ve finansal okuryazarlık düzeyinin düşük olduğu,

 • Yöneticisine bağlı/bağımlı bir seyir izleyen tek odaklı kurumsal yapının bunları katılımcı, sinerjik, sistematik ve bütüncül yönetişim noktasında zayıf düşürdüğü ve aynı şekilde yönetimde/yetki ve sorumluluk dağıtımında/bilgi paylaşımında demokratik ve hak odaklı paylaşım zeminin oluşturulmadığı,

• Yetki ve sorumluluk dengesinin kurulamadığı ve buna bağlı olarak yapılacak işlerin standartlaştırılamadığı, iş tanımlarının belirlenemediği, yetki ve sorumlulukların işlevsellik ve kooperatifin faydası doğrultusunda yerine getirilemediği,

• Bilginin ya da kooperatife ilişkin verilerin toplanması, işlenmesi, depolanması gibi konularda basit ve standardı olmayan araçlar kullanıldığı,

• Emek payı dağıtımı ve bölüşümü konusunda bilgi ve pratiğin eksik olduğu,

Düşünülmektedir. Bu noktada özellikle belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının,kooperatifçilik, finansal okuryazarlık,e-ticaret, sosyal medya kullanımı ve önemi, liderlik,yerel örgütlenme, markalaşma, pazarlama ve satışeğitimlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasında her zamankinden daha fazla cesaretli olması gerektiği hepimizin bildiği bir gerçektir.

Bu yazı 814 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar