Defterlerin Ocak Ayı Kapanış Tasdiki Ve Onay Yenilemesi
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
İbrahim Yamaner Ticaret Başmüfettişi

İbrahim Yamaner Ticaret Başmüfettişi

Gündemin İçinden

Defterlerin Ocak Ayı Kapanış Tasdiki Ve Onay Yenilemesi

26 Ocak 2022 - 21:18

Defterlerin Ocak Ayı Kapanış Tasdiki Ve Onay Yenilemesi

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının 6455 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle değişik dördüncü cümlesi “Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.” hükmünü taşımaktadır.

Bu bağlamda anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler tutmak zorunda oldukları yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayını ocak ayı sonuna kadar yaptırmak zorundadırlar.

Limited şirketlerde zorunlu olmadığı halde müdürler kurulu karar defteri tutulmuş ise bu defterin kapanış onayının yaptırılması zorunlu mudur? Evet, çünkü, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in (TDİT) 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabileceği; ayrı bir müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümlerin uygulanacağı ve ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararlarının genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu noktada göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husus da, TDİT’in 15 inci maddesi gereğince 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onaylarının, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabileceğidir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da, onay yenilemenin, ticari defterlerin hem açılış onayını hem de kapanış onayını içeren bir işlem olduğudur. Bilindiği üzere, TDİT’in 16 ncı maddesinin hükmü gereğince, yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebirin yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. Kapanış onayına tabi ile tabi olmayan ticari defterlerin onay yenilme işlemlerinin ne gibi farklıklar içerdiği de, TDİT’in 17 nci ve 18 nci maddelerinde açıklanmıştır.

Son husus da, elektronik ortamda tutulacak defterler ile ilgili 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği (EDGT) hükümleri uygulanacaktır. Peki elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin kapanış onayı hangi sürede yaptırılmalıdır? EDGT’ye göre, elektronik defter tutma sürecinde, hesap döneminin son ayının beratının alınması, kapanış onayı yerine geçmektedir. EDGT hükümleri dikkate alındığında, ticari defterlerden sadece yevmiye defteri ile defteri kebir elektronik ortamda tutulabilecektir. Öte yandan TTK gereğince bu iki defterden sadece yevmiye defteri kapanış onayına sahiptir. Bu noktada gerçek kişilerin, hesap dönemine ilişkin beratı, en geç bu ayı takip eden üçüncü ayın sonuna kadar almalı; tüzel kişilerin ise, hesap döneminin son ayına ilişkin beratlarını, kurumlar vergisi beyannamesin verildiği ayın son gününe kadar alma imkânları olup bu süre içinde beratın alınması halinde kapanış onayı yükümlülüğü yerine getirilmiş olur.   

Bahsedilen onaylar arasından ocak ayında yaptırılması zorunlu kapanış onaylarını 31.01.2022 tarihine kadar yaptırmayan sorumlular hakkında, TTK    md. 562/1-c maddesinin hükmü gereğince uygulanacak idari para cezası miktarı 2022 yılı için 13.949.-TL. dır.

 

Bu yazı 928 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar