SU KUYULARI KAPANIYOR!
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
İdris DOĞAN

İdris DOĞAN

SU KUYULARI KAPANIYOR!

08 Ekim 2012 - 13:15


25.02.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Yasa’nın 126. Maddesinde; 167 sayılı Yeraltısuları Kanunu’nun 10. Maddesine ilave yapılarak; yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni açılan su kuyularına “ölçüm sistemleri takılmadan yeraltısuyu kullanma belgesi verilmeyeceği” ve 127. Maddesinde; 167 sayılı Yer altı Suları Kanunu’nun Geçici 2. Maddesine ilave yapılarak; “Bugüne kadar açılmış kuyulara da 13.02.2013 tarihine kadar ölçüm sistemi kurulması” gerektiği, aksi takdirde “kullanma belgelerinin iptal edilerek kuyuların kapatılacağı ve kuyu kapatma masraflarının kuyu sahibinden alınacağı” hükmü getirilmiştir.
 
Yine aynı yasa gereği olarak “DSİ Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği hazırlanarak 07.06.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu yasa ve yönetmelikler kapsamında serbest Jeoloji Mühendislerine kuyu ruhsatınızı bu sisteme göre güncelletmeniz gerekmektedir. Yeni sistemde dekara 200 m3/Yıl su verileceği, tarımsal amaçlı olmayan fabrika, petrol, hayvancılık, içme suyu gibi kuyular içinse bir ihtiyaç hesabı yapılarak kuyu sahibine su tahsisi yapılacaktır. 

Şuan için Isparta DSİ XVIII. Bölge Müdürlüğüne bağlı Akşehir ve Tuzlukçu bölgeleri için yalnızca ruhsat yenilemeleri yapılabiliyor. Böylece ruhsat sahiplerine öncelik tanınıyor. Bu öncelikten faydalanamayan kuyu sahipleri ise kısıtlamanın kalkmasından sonra havzaya ayrılan su miktarının dolmasıyla havzanın ruhsata tekrar kapanacağını unutmamalılar. Ayrıca ruhsatları iptal olan kuyu sahipleri, çeşitli cezalara maruz kalacaklar. Ruhsatsız kaçak kuyularında envanter çalışması DSİ tarafından yapılmış durumda. Ruhsatlı kuyuların güncellemelerinin ardından bu kuyulara ruhsat verilmeye başlanacağı, önceliğin hak sahiplerinde olduğundan bir süre daha kaçak ve yeni kuyu ruhsatı verilmeyeceği DSİ tarafından açıklandı.

Konya DSİ IV. Bölge Müdürlüğüne bağlı açık havzalarda ise bir sınırlama bulunmuyor. Hem yeni ruhsat müracaatları hem de ruhsat yenileme çalışmaları devam etmekte.

Bu yazı 7405 defa okunmuştur .

Son Yazılar