FANATİZM ve TERÖR
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Mustafa KARAAĞAÇLI

Mustafa KARAAĞAÇLI

Bir Akşehirli

FANATİZM ve TERÖR

21 Aralık 2016 - 12:17

Fanatizm, kişi olarak  fan olmadır.  Fanatizm körü  körüne bağlılık  ister.   Fanatizm aşırı şekilde  bağlılıktır.   Fanatizm genelde dini veya siyasi bir fikre ya  da  ideolojiye  hırsla bağlanmaktır.  
Fanatizm,düşkün olmadır. Düşkünlük  ise  olumsuzluklara  gebedir. Fanatizmin  yansımaları,  şiddet  olarak gösterilir. Fanatizm,  fikri sabitlik eş deyişle   taassupçuluk şeklinde de  gözlenir. 
***
Fanatizmde,    tek tip düşünülür.  “inanılan fikrin olmasından  başka bir şey   içermez. Fanatizm  istediği  ideolojik kültürü içselleştiremeyen ve özümseyemeyenlerde  gözlenir. Fanatiklerin  eğitimi  farklı  düzeylerde, meslekleri  farklı görevlerde olabilir.   Fanatizmin  eylemsel  halleri  terörizmdir.  
***
Fanatikler  davranışlarının   tamamının  ciddiye  alınmasını  ister.  Farklı bir bakışa   hayatlarında yer yoktur.  Fanatizmde davranış kalıpları  terkdüze  olup,   fanatik   kökenli bağnazlıklarda  kendi düşünceleri  dışında kimse  kabullenilmez. 
***
Sonuçta,  fanatizm  memleket, millet  ve toprak ayrımı  yapmaz. Son yaşanan terör olayları bunun somut  ipuçlarını    gösteriyor. Çünkü, her  türden  ses getirecek eylem fanatizmin  terör   alanını oluşturur.  Fanatizm manevi iklimin  ve insani kültür  değerlerinin  güzelliklerini ve ışıklarını yansıtma  halinden uzaktır. Bu uzaklık  ise   fanatiklerin   silahlı hallerini   terörizm olarak yansıtır.

Bu yazı 4565 defa okunmuştur .

Son Yazılar