İLETİŞİMİN TEMELİ İKNA ETMEKTİR
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Mustafa KARAAĞAÇLI

Mustafa KARAAĞAÇLI

Bir Akşehirli

İLETİŞİMİN TEMELİ İKNA ETMEKTİR

19 Ocak 2017 - 13:34

Çağ iletişim,  iletişim  ise  her  şey.  Her  yerde  iletişim var. iletişimsiz bir  yer ve mekan yok!  insan etkileşiminin  olmazsa olmazı olan iletişimde en temel nokta ikan etmektir. 

Konuşmada, yazışmada, derste, işte, sevgide, dostlukta, siyasette   akla  gelen ne  varsa hepsinde  iletişimin ikna temeli  yatıyor.  

İletişimde  böylesine önemli olan “ikna,  herhangi bir konuda bir kişinin diğer kişiyi kendi çizgisine getirebilmesidir.” İnsanı bir konuya  ya da  bir düşünceye  ikna etmek hiç kolay değildir. Çünkü; bireyler  arası iletişimde insanların birbirlerini herhangi bir konuda ikna etmeleri çok yönlü iletişim bilgi, beceri ve tutumları gerektirir.

***

İkna etmede   gerekli olan özellikler ise  şunlardır:

Haklılık; bir kişinin diğer bir kişiyi ikna edebilmesinin öncelikli yolu, ikna edecek olan kişinin o konudaki  haklı olmasından geçer.

Kişilik, ikna edecek olan kişinin kişilik olarak sağlam doğru açık ve güvenilir özelliklere sahip olması beklenir.

Kişisel   doğruluk  yerine evrensel doğruluk,  Savunulan ya da inanılan  bir konunun   evrensel gerçek doğrulardan olması beklenir.  Aksi halde, vurgulan fikrin kişisel olarak  doğru olması yeterli değildir. Çünkü,  kişisel  olan  doğrular  öznel yani subjektif olup,  kişilere  göre  değişebilmektedir.

Konuya hakimiyet,  konuya hakim olma yeterliği  de önemsenen fikri ikna etmeyi etkili yapar. Çünkü, konuyla  ilgili kanıtlı bilgiler ortaya  koyma   o konuyu delil-lendirmeyi ve  dayanak-landırmayı sağlar.

Doğru bir   beden dili kullanmak, İletişimin yeri ve  türü ne  olursa olsun doğru bir beden dili kullanmak ikna etmede başarıya götürecek temel yollardandır.  Kullanılan el ve kol hareketleri, jestler, mimikler   ve  bakışlar doğru kullanıldığında ikna etme süresini kısaltır. Başarıyı artırır. Aksi    halde, baş önde, asık bir  yüzle çökmüş  omuzlarla  ve    bitkin bir  bedenle haklı olunan  konuda  bile  ikna etme   güçleşir.

***

Sonuç olarak, iletişimde açık ve içten  konuşma,  fikri  iyi ve doğru bir şekilde anlatma, tutarlı davranma,  eylemle söylemi bir olma  etkili olan özeliklerdendir. İletişimde ikna etmede  beden dili olarak da  güvenli  davranma ve olumlu hava yaratma da etkili  olan     davranış  kalıplarındandır. İletişimde ikna etmede  olumlu bir sinerji oluşturmada  dikkate alınması gereken sosyal  tutumlardandır.

 

Bu yazı 3238 defa okunmuştur .

Son Yazılar