KORNFLEKS ve KOMPLEKS
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Mustafa KARAAĞAÇLI

Mustafa KARAAĞAÇLI

Bir Akşehirli

KORNFLEKS ve KOMPLEKS

20 Ocak 2017 - 10:49

Ecnebice  ifadeyle  ve  okunduğu  biçimiyle kornfleks mısır  gevreği  anlamına  geliyor. Kompleks ise aşağılık ve yeter¬sizlik duyguları olarak tanımlanıyor 
Bireysel psikolojinin öncülerinden olan Adler'e göre; insanların önemli bir  genelinde şöyle ya  da  böyle bir kompleksin  izleri vardır.   Halk arasında kendini küçük görme  diye de  nitelenen  aşağılık  kompleksi psikolojide ise aşağılık ve yeter¬sizlik duyguları olarak belirleniyor.  
***
Aşağılık ve yeter¬sizlik duyguları aslında  ya gerçekten kişide  vardır. Ya da kişi hayali olarak varoldu¬ğunu  sanar. Aşağılık ve yeter¬sizlik duyguları  bedensel ya da psikolojik  tam bir sağlık hali olmamasından kaynaklanır.
İnsan  büyümeye ve olgunlaşmaya doğru gelişen bir  yapıya sahiptir. İnsan bu gelişimini  sosyal alanda sağlayabilmesi  için hedefler  belirler.  Meslek edinme, sosyal ilişkiler kurma, evlenme gibi farklı  ama birbirlerini   tamamlayan alanlarda başarılı olmayı hedefler. 
***
Ha¬yatta  karşılaşılan  problemlerle   baş edebilmek için belli bir sosyal ilgi ve aktivite derecesi  gerekir. Bunları sağlaya¬bilmek için de   aşağılık   ve üstünlük dinamikleri gerekir. Çünkü,  her  insan   şu  ya da bu şekilde   bir aşağılık ve ye¬tersizlik duygusuyla   dünyaya  gelir. İnsanlar bir  hedefe yöne¬ldiklerinde  onu  gerçekleştirebilecekleri bir üstünlük duygusuna sahip ol¬maları beklenir. Aksi halde  yaşamda   başarının  itici gücü harekete geçmez,   aşağılık   ve  yetersizlik duygusu kendini  göstermeye başlar.
Aşağılık   ve  yetersizlik duygusundan korunma  ve  kurtulmada   varolan  durumu  her koşulda iyileştirmeye  çalışmak   gerekir. Çünkü; hemen her toplumda sosyal, kültürel, ekonomik ve  insani durumlardaki  çoğu düzelmelerin ve  iyileşmelerin  itici  gücü bu duygu olmuştur.
***
Sonuç olarak, aşırı kornfleks tüketimi   de kompleks sergilemeleri de sağlıksız hallerdendir. Sahip olduklarımızın bilincinde, teşekküründe  ve şükründe olarak  daha iyiye  gidebilmek  için  çalışarak aşağılık   komplekslerini    aşağıda bırakıp komplekslerden  arınmak gerekir.  

Bu yazı 5295 defa okunmuştur .

Son Yazılar