LİBERAL MADDECİLİK
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Mustafa KARAAĞAÇLI

Mustafa KARAAĞAÇLI

Bir Akşehirli

LİBERAL MADDECİLİK

23 Aralık 2016 - 10:50

Liberal  maddecilik,   maddi   anlamda değerli sayılabilecek  her tür  “aracı madde”  tutkunluğunu  anlatır.  Liberal temelli  maddeciliğin kökeninin  Amerika’ya  dayandığı  görülür.  Maddecilik insanlara duygulardan, sevgiden mana   temelli ilişkilerden çok paraya ve maddi anlamda değerli sayılabilecek   nesnelere   bağlılığı  öne çıkarır.  
***
Maddeciliğe  ve paraya bağlı  yaşamlar  prangalı  yaşamlar  olup,  prangaların    zincirleri,  demir  madde  yerine  para, döviz, mülk ve altındır.  Liberal   maddecilik   toplumlarında  gözlenenler  şunlardır:
•    İnsanları  bencil  ve  duyarsızdır.
•    İnsanların  birbirine katkısı   madde temelidir.
•    İnsanların  yakınlığı  maddesel  değerler  ölçüsündedir. 
•    İnsanları   tek tipleşmektedir.  Teknoloji   ve üretim yoksunu   sağlam  kültürlerden uzak  toplumlar  
•    çoğalmaktadır.
Maddeci   toplumların  dünyadaki diğer ülkelere olan dil, din, giyim kuşam, müzik,  sosyal ve kültürel  yönden olumsuz  etkileri göz önüne getirildiğinde,   o  toplumlarda  temel değerlerin yitirildiği  tek  hedefin  daha  çok  maddi   değer biriktirme   olduğu  görülmektedir.  Oysa madde  ve  para  araçtır. Asıl olan  sağlıklı, insani ve  kültürel kalıp değerler  üzerine yaşamı  kurmak  ve   sürdürmektir.  
***
Sonuçta,  liberal maddecilik benmerkezci   insanlardan   oluşan toplumun  kaçınılmaz sonuçları  arasında  yer almaktadır. Liberal  maddecilik   “daha   çok su kaldıran  pilav”  misali  daha  çok   insanı insanla  yok eden  silahlı  ve  hibrit canavarlar yaratmaya devam etmektedir. Maddeciliğin sonucu  olan bu  fotoğraflardan uzak   durmanın   yolu ise  alın teriyle  üretip, hak ettiğini  aramak  ve  tüketmektir. 

Bu yazı 3568 defa okunmuştur .

Son Yazılar