SAF ÇIKARCI SENDEN CAYMIŞ !
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Mustafa KARAAĞAÇLI

Mustafa KARAAĞAÇLI

Bir Akşehirli

SAF ÇIKARCI SENDEN CAYMIŞ !

03 Ocak 2017 - 18:25

Çıkarcılar,  her ortamda  vardır.    Çıkarcıların çıkar  noktası,   genelde  ekonomiktir.  Mevki,  nüfuz  ve şöhret için  de  çıkarcılar vardır.   Çıkarcılar  iş ve   para yararlarını daha önde  tutarlar. 
Çıkarcılar memlekette  siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşamda önemli bir yer işgal ederler. Birinci  grup, çıkarcılar sanayileşmemiş toplumlarda daha çok rastlanan akrabalık, soy  ve inançsal  bağları çıkarları için  kullanırlar.İkinci grup çıkarcılar ise   özel ve belirli amaçları gerçekleştirmek üzere oluş¬turulan “kurumsal” amaçları gözetirler. 
***
Birinci grup çıkarcılar,   akrabam, eşim, oğlum, kızım ve yeğenim şeklinde kendini gösterir. ikinci grup çıkarcılar  ise dünya  finans sektörünün çeşitli alt  birimleri ve kurumları  olarak  alem-i dünyada yer alırlar. Her  iki çıkarcı grup  için de o memleketin  egemen  ve güçlü  yapısıyla  hem  hal olmak temel bir koşul   ve  davranış  biçimidir.  
Çıkarcılar, çıkarlarını gözetirken hükümeti, parlamentoyu, bü¬rokrasiyi, siyasal partileri ve öteki karar odaklarını istemleri doğrultusunda etkileme¬ye çalışırlar. Çıkarcılar demokratik baskı grupları  olarak  da anılırlar. Yönetimlere baskı yapmaya  demokratik  teamülleri dikkate alma tavsiyelerinde  bulunurlar.
ABD, İngiltere ve İsveç gibi ideolojik ve kültürel bölünmelerin derin olmadığı ülke¬lerde, çıkar grupları genellikle  siyasetin dışında kalarak belirli  özel hedeflere yöne¬lirler.  Konuşma ve örgütlenme  özgürlüğü  geniş olduğundan “potansiyel” çıkar grupla¬rı  ise yok denecek kadar azdır. 
***
Sonuç olarak, çıkarcılar   her dönemde  var olup,  medya, spor, iş ve ticaret dünyalarında kendilerini gösterirler  ve sık  olarak  politik tercih   değiştirler. Böylece  her  fırsatı  kollamış  ve  değerlendirirler. Dahası  da çıkarcılar, Yalın’ın “bir şarkı  sözünde  olduğu  gibi “saf çıkarcı senden caymış”  hallenmelerini çok yaparlar. 

Bu yazı 4373 defa okunmuştur .

Son Yazılar