TASARRUF GİRİŞİMİ
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Mustafa KARAAĞAÇLI

Mustafa KARAAĞAÇLI

Bir Akşehirli

TASARRUF GİRİŞİMİ

16 Aralık 2016 - 10:58

Sıkça vurgulanır, tasarruf eden bereket bulur. Bereket bulan kimseye muhtaç olmadan yaşar.
Gelenekselde Anadolu insanının hep tasarruftan yana bir yaşamı olmuştur. Yeni hallerde ise Neo-liberalllerin tüketim ekonomisini körüklemeleri, “ne kadar çok tüketirsen o kadar rahat yaşarsın (!)” algısal empozeleri çılgınca bir tüketime neden oluyor.
***
Görsel medya her adımıyla bu tüketim çılgınlığının tetikçiliğini yapıyor. 24 saat program üretme kabiliyetinden yoksun görsel medya abartılı dizileriyle, herkese ne ?! magazinleriyle, show sesleri, show yetenekleri ve show halleriyle hep tüketimi körüklüyor.
Oysa, evrende ve memlekette her kullanılan kaynağın bir sınırı haddi var.
Suyun, temiz havanın yakıtın ve besinin sınırı var. sınırsız kullanım hali yok!
Tasarruf algısının yeşereceği ortamlar öncelikle ailelerden başlamalı, okular ve eğitimle toplumsal yapıya yayılmalıdır.
Kamuda 12.12.2016 günü başlatılan tasarruf girişimi inşallah karşılık bulur ve yayılır. Memleket olarak buna gereksinim büyük.
Bir Akşehir’li…
T AS A R R U F G İR İ Ş İ M İ Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAAĞAÇLI G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi e-mail:[email protected] Facebook: Mustafa Karaağaçlı & kirizma
Kamusal Tasarrufların Kapsamı
Kamusal tasarrufların kapsamını; lüks otomobil alımından vazgeçme, filo otomobil kiralamalarını önleme kamu arabalarını verimli kullanma, görev amaçları dışında kullanmama, amaç dışı kullanımları elektronik izleme mekanizmaları ile kontrol ederek denetleme, ofislerde gereksiz aydınlatmayı önleme gibi enerji yakıt ve kullanım tasarrufu oluşturuyor.
***
Kamuda tasarruflar kemer sıkma olarak ajite edilmemeli, “bu da mı olu!” türünden serzenişlere dönmemeli herkes elinden geleni yapmalı, eleştirel bakma yerine bir küçük adım da ben, sen, o, biz, siz yani hepimiz tarafından atılmalı.
Sonuçta, tasarruf odaklı “toplumsal algı ve yaşam biçimlerinde de bu doğrultuda herkes kendine bir yer bulmalı. Bu yer bulma önce kamunun en üst merciinden başlamalı ve yayılmalıdır.

Bu yazı 4286 defa okunmuştur .

Son Yazılar