VAZGEÇİLMEZ ÜÇ’LÜ
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Mustafa KARAAĞAÇLI

Mustafa KARAAĞAÇLI

Bir Akşehirli

VAZGEÇİLMEZ ÜÇ’LÜ

19 Aralık 2016 - 14:08

Vazgeçilmez, onsuz ya da onlarsız olması zor!  hatta imkansız!  olandır. Bireysel ve toplumsal  vazgeçilmezler arasında şu  üç’lü başta gelir:
1.Meclis
2.Hukuk
3.Vatandaşlık
***
Meclis,  Türk Milleti’nin temsil edildiği yerdir. Bu  Meclis,  halkın seçtiği  vekillerden oluşur.   Meclis,  “Egemenlik  Kayıtsız   Şartsız  Milletindir M.K.ATATÜRK” ilkesinin yaşatıldığı  temsil işlevindedir.
Meclis, yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığının adresidir.  İlk Meclis’ten bugünkü Türkiye  Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM)  kadar seçilen  halk temsilcilerinden  oluşur. Bu yapı  ve işleviyle TBMM’sinin görev sorumlulukları  memleket için  yaşamsal  önemdedir.
***
Hukuk,  hayatın akışını düzenleyen  kurallar bütünüdür. Kaynağı hak ve  adalet ilkelerine dayanır.  Hukuk kuralları insanların  birbiriyle  ilgili alış verişlerini, ilişkilerini,  insan-mülk, insan-kamu  işleyişini  düzenler.   Bireysel ve toplumsal fayda, huzur ve sosyal  yaşam  için her  girişimde “hukuka  uygunluk”   temel alınmalıdır. Hukukun  üstünlüğü her  şeyden öndedir.   Hukuk devleti  olma da  devletin en belirleyici  dayanaklarındandır. Hukuk sistemi herkese lazım olandır.  Modern toplumun en temel yapı  taşı  adalet ve  nesnel kurallardan  oluşan hukuk  sistemidir.
Hukuk  kuralları,  kişiye, gruba ve  ayrıcalık taşı-mama-lıdır.  Herkes  için  hukuk ve adalet  sosyal devlet olmanın  da  temelidir. 
***

Vatandaşlık ise yaşadığı toprak ve memleketine karşı hak, görev  ve sorumluluklarının bilincinde olmadır.  Öncelinde  akıl, beden ve ruh sağlığında olmalıdır. eş deyişle akıl, beden ve ruh sağlığı yerinde olan herkes vatandaş  olarak  önce kendine  sonra yaşadığı yere karşı sorumludur.
Vatandaşlık toplumsal yapıda birbirine empatili davranmadır. Vatandaşlık memleket olmazsa ben de olma diyebilmedir. Bu nedenle de  vatandaşlıkta  “vatan, toprak  ve memleket”  önceldedir.
***
Sonuçta,   vazgeçilmez üç’lü olarak  Meclis,  hukuk ve vatandaşlık başta  gelen özelliklere sahiptir.  Bu  üç’lü Her  koşul ve durumda birbirini tamamlayan  işlevdedir. Bu  üç’lüden biri diğerine  tercih edilemez ve biri diğerlerine göre daha  hafife   alınamaz.  Alınırsa   sosyal,  hukuk  ve  millet temsili  göz ardı  edilir.  Hem  birey  hem de kamu  yararı es  geçilir. Herkes kendi hakkını aramaya  kalkar. Şiddet, terör, gasp  artar.  Menfaat çatışmaları yaşanır.  Çünkü, Meclis, Hukuk  ve Vatandaşlık  adaletli, sosyal  devlet  ve toplum olmanın  temel kilit  yapı  taşlarıdır.

Bu yazı 4008 defa okunmuştur .

Son Yazılar