YABANCI DİL AÇMAZI
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Mustafa KARAAĞAÇLI

Mustafa KARAAĞAÇLI

Bir Akşehirli

YABANCI DİL AÇMAZI

10 Ocak 2017 - 10:04

Dil,  iletişimdir.  Dil kültürü aktarma aracıdır.  Dil tarihtir.  Dil bir milletin  en temel anlaşma aracıdır. .   Milletler arası kültürlerin   birbirlerinden etkilenmesinde de   öğrenme ön plana çıkmaktadır.

Çünkü,  teknoloji ve iletişim çağında, kültürler ve toplumlar gün geçtikçe birbirlerine daha çok yakınlaşıyorlar. Kültürlerin  birbirlerinden etkilenmesinde  dil  öğrenme ön plana çıkmaktadır.

Anılan  temel  nedenler  dil  öğrenmeyi öne çıkarmada  yeter  olurken;   Pratik, işlevsel   ve  yararcı anlayışlı  dil öğrenmeyi kimse yadırgamıyor.  Çünkü, doğrudan bir yabancı dil öğrenilirken  dolaylı olarak  da  o ülkenin kültürü  öğrenilmiş oluyor.  Dil ile bir anlamda hayat da zenginleşiyor.

***

Memlekette  dil nasıl öğretiliyor ki   dil  öğrenmeyle  ilgili  şu  sorunlar bir  türlü bitmiyor:

·         Öğrenilen dili  kavranıp  konuşulamıyor.

·         Hemen  her eğitim kademesinde  yabancı dil  dersleri  olmasına karşı  bir  türlü  yabancı  dil öğrenilemiyor.

·         Yabancı  dil ilkokulda  da  doktora düzeyinde de  istenmesine karşın  açık, net   ve  temiz   biçimde   kullanılamıyor.

·         Akademik dünyada da yabancı dili akıcı  okuyup yazan ve çizen  akademisyenlerin sayısalı oldukça  azdır.

***

Yukarı satırlarda  ana  çizgilerle sıralanan   sorunların  farklı  nedenleri olmakla beraber,   önceliğin erken  yaşlarda  dil öğrenimine gereken önemin verilemediği  bir gerçektir.  Çünkü   dil mekanizması erken yaşlarda yani  okul  öncesi  eğitim döneminde  gelişiyor.

Yabancı dil öğreniminde Türkçeye zarar vermeden Türkçeyi yozlaştırmadan farklı  yöntem  ve teknikler  kullanılması   gerekiyor. Bir yabancı dili çok iyi öğrenmek için insanın öncelikle kendi ana dilini çok iyi bilmesi  ve kullanması  gerekiyor. Oysa   gerek  konuşmalarda gerekse  yazı dilinde   ne çok hatalı  kullanımların olduğu yaygın  gözleniyor.

***

Bireysel, toplumsal ve   ulusal    gelecek  için dil öğrenme önemli,  Anadolu  insanı  da ”bir dil  bir insan  iki dil  insan” der.   Bu  iyi niyetli  dilek  ise  bilinçli bir dil öğretimi  ile   gerçekleşebilir.   Aksi halde  biz  daha çok  İngilizce  okur,  İngilizce görürüz.  Hatta İngilizce  eğitim  yapan okulları  her yerde yaygınlaştırırız. Sonuçta  ise, hemen her  evde  olduğu gibi  daha  çok İngilizce  kitaplar  bulunur.  Ama  yine de   evlerimizi   yabancı  dil materyallerinden  özellikle de İngilizce  kitaplar çöplüğünden kurtaramamış oluruz. .

 

 

Bu yazı 3373 defa okunmuştur .

Son Yazılar