YÖNETİM BİLİM İSE İDARE SANATTIR
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Mustafa KARAAĞAÇLI

Mustafa KARAAĞAÇLI

Bir Akşehirli

YÖNETİM BİLİM İSE İDARE SANATTIR

07 Aralık 2016 - 10:13

  Yönetim, ilgili literatürde “yönetme  işi ve süreçleri” olarak  yer alırken  Anadolu insanın deyimiyle olanı biteni       “idare etmedir.”  
 Yönetim, bir  bilim alanı  ve akademik  olarak okutulan  ve öğretilen  bir disiplindir.  Yönetim disiplinin ilkesel ve teknik özellikleri vardır. Bu  özellikler yönetim bilimine ışık  tutan ve yol gösteren işlevde olduğundan dikkate  alınmasında yönetim süreçleri açısından etkili, verimli,  planlı, tutarlı ve yeterli  içerir.
***
Yönetim süreçlerinin sevki ve idaresi  anlamına gelen  “idare” ise bir sanattır.  Öyle ya, yönetimin ilkesel teknik özelikleri varken idare etmenin insanı,  doğayı, tüm canlıları  ve  malzemeyi  koruyup - kollama temelli görüp –gözetme tasarrufları   vardır.

Çünkü yönetim;
•    Olgu ve olayları idare etmedir.
•    Yönetim işini gerçekleştirmedir.
•    Belirli bir amaca yönelik iletişim ortamı oluşturmaktır.
•    Çalışmalara yön vermektir.
•    Hedef kitlenin taleplere cevap  vermedir.
•    Daha  verimli  yönetsellik için gelişme ve  ilerleme odaklı  planlamalar yapmaktır.  
•    Çalışanlarına ve vatandaşlarına yeni  vizyonlar  getirmektir.

***
İdare  özelliği  ise çalışanların  ve  vatandaşların taleplerine karşı hassas olmaktır. Yerel fırsatları  ve  riskleri sezmektir, Olayları  bilinçli yorumlamaktır.  Yerel kaynakları etkin biçimde kullanmaya yönelik projeler üretmektir. Memleket hayrına girişimleri  desteklemektir.      
İdare etmede ilkesel özelliklere  ek olarak; öfke kontroluna sahip, sakin, duyarlı, tutarlı, nazik, insan onuruna saygılı,   çalışanlarına  ve  vatandaşlarına  asla  ve asla sert konuşmama   tutum ve değerlerin   gösterilmesi    beklenir: 

***
Sonuç  olarak; yönetim bir bilim  idare ise bir  sanat gibidir.  Eş deyişle  yönetim bilimsel bulgu  ve belgelere  dayalı  iken idare   daha duygulu  ve  duyarlı  insani davranımları gerektirir.  Aslında idare gerçek halde estetik, naif   ve adalet  izleri  taşıyan özelliklere  sahipliktir.

Bu yazı 4211 defa okunmuştur .

Son Yazılar