BİR KURAN HİZMETKARI HAKKA YÜRÜDÜ
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Muzaffer ŞENOL

Muzaffer ŞENOL

EMEKLİ İMAM

BİR KURAN HİZMETKARI HAKKA YÜRÜDÜ

15 Ekim 2017 - 18:21

1933 tarihinde Akşehir’in Tekke Mahallesinde dünyaya gelen Reisul Kurra Tekkeli Hafız Bayram Ali Kılıç 13 Eylül Çarşamba günü hayata gözlerine yumdu. Tekrar mülaki oluruz bezmi ezelde, Evvel giden ahbaba selam olsun erenler. Tekkeli Bayram Ali Hocayı yüzlerce mümin ahirete yolcu etti. Reisul Kurra Bayram Ali Efendi yüzlerce kişi ona şahadet etti.Bayram Ali Efendi’nin cenaze namazını kadim akrabası dostu Yasin torun hoca efendi kıldırdı. Merhumu yüzlerce inanmış insan gözyaşları içerisinde vasiyeti gereği içlerinden tekbir getirerek sahibine emanet ettiler. Yunus’un dediği gibi Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti, Nice han nice sultan tahtı bıraktı geçti . Bu dünya bir pencere idi her gelen baktı geçti.Zaman acımasızdır, ömür su gibi akmakta beden durmadan yıpranmaktadır. Her gün binlerce insan ebediyet yolculuğuna çıkmaktadır.Binlerce insanda dünyaya ayak basmakta gözlerini açarak yolculuğa hazırlanmakta. Her canlı ölüme mahkumdur alıp verdiğimiz her nefesle attığımız her adımla biraz daha kabire yaklaşmaktayız, ömür sermayesini tüketmekteyiz gerçek bu olunca ölüm ve ötesi için çok ciddi hazırlık yapmak zorundayız. Tekkeli Hafız Bayram Ali’nin tahsil hayatı ise Sultan ikinci Abdulhamit’in saray hocalarından İstanbullu Hacı Süleyman Efendiden hıfzını tamamlayıp Aşere ve takrip dersleri aldı.Akşehir’de Bayram Ali hocadan başka Aşere ve takrip bilen yok . Marmara ilahiyat fakültesi öğretim görevlisi Hafız Çolak Akşehir’e gelmişti. Hasan Paşa İmaret Camii nde takrip üzerine kuran okudu cemaat sevgi gösterdi Tekkeli Bayram Ali Hoca müdahale etti,şöyle dedi. “Fatih efendi iki tane hatanız var orayı yanlış okudunuz , iki mübareyi mahrum ettiniz.”dedi 
Fatih Çolak hatasını kabul etti. Bana şöyle dedi. “ Muzaffer efendi? Bu adam çok müthiş bir hafız Akşehirliler bu değerli adamın kıymetini biliyorlar mı? Hocam biz biliyoruz dedim. Resul Kurra Tekkeli Bayram Ali efendi yüzlerce mümin ona şehadet etti . Biz Allah’tan (c.c) geldik ve yine ona döneceğiz . Hayatını Kuran’ın hizmetine adamış , binlerce müminin sevgisini kazanmış binlerce insanı güzel sözleriyle irşat ederek hak yolu göstermiş olan Tekkeli Hafız Ali’yi  önceki gün imaret camiinde yüzlerce mümin Hakka yolculuk etti. 84 yıllık ömrünü Kuran okumakla geçiren merhum Tekkeli Hafız Bayram Ali Hoca Akşehir halkını kılıç ailesini öksüz ve yetim bıraktı. Kuşkusuz binlerce müminin sevgisini kazanmak ancak onun gibi zatlara nasip olur. Peygamber Efendimiz’in (sav) kişi öldüğü zaman amelleri kesilir, şu üç kişinin müstesna diyerek anlattığı muhakkak olan kıyamete kadar onun amel defteri açık kalacak ve sevap yazılmaya devam edecek İmaret Camii şerifi çarşamba günü yüzlerce inanmış kişinin ona rahmet ve mağfiret dilemeye geldiğine ona dua etmek için omuz omuza saf durduğuna el bağladığına , Allahu Ekber diyerek tekbir aldığına şahid oldu. Namazdan sonra onu anlattılar. Ona şehadet ettiler. Haklarını helal ettiler. Nice ulu kimselerin yattığı Nasreddin Mezarlığında tevdi ettiler. Artık bir alim daha göçtü ihtiyar dünyamızdan . Alimin ölümü alemin ölümüdür. Sırrı bir kere daha tecelli etti. Artık ihtiyar dünyamızdan arı bal yapmıyor, gidenin yeri doldurulamıyor. Onlar şu dünyada sayılı zamanlarını yaşıyarak sevgililer sevgilisine kavuşuyorlar . Şeb-i Arus’u yaşıyorlar. Kuran okuyan kalmadığı an kıyamet kopmaya hazırdır. Merhum Hoca  Efendiyi Rabbimizin rahmetine tevdi ederken dostlarına ehli ilme ve tüm müminlere kılıç ailesine taziyelerimizi sunuyoruz.

 

Bu yazı 4929 defa okunmuştur .

Son Yazılar