HAC YOLUNDA GÖRDÜKLERİM
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
ÖMER OSMAN TUNÇ

ÖMER OSMAN TUNÇ

Ömer Osman Söyledi

HAC YOLUNDA GÖRDÜKLERİM

21 Eylül 2015 - 12:40

 

Yarap çok şükürler olsun sana
2005 bu sene
Hac yolunu açtın çok şükür bu insana
Evde varmış kaydım elhamdülillah

Büyük insan etmiş bizi yaradan
Tayyareye bindim ben Konya'dan
Dört saat geçti aradan
Medine'ye vardım elhamdülillah

Nasıl meydana inince teyyare
Göründü Mekke-i münevvere
Misli cennet ravza-i mütehere
Varıp gördüm elhamdülillah

Otobüsle teyyare meydanı tez
Bindik selavata başladı herkez
Şehir içindeki açık ses
Deyip hep ağladım elhamdülillah

Peygamberi ziyaretine vardım hep 
Ağlayıp inliyor ordaki herkez 
Vardım Resulullaha verdim selam
Duaya başladım elhamdülillah

Varıp durdum kabirin ön tarafına
Dedim;geldim Muhammed Mustafa
Ziyaretine, bu bir defa
Çok özür diledim elhamdülillah

Dedim:affet var ise bende kusur
Sözün tutulur bu işler değil zor
Ağlayıp yalvardım diledim özür
Et şefaat elhamdülillah

Tamirden geçmiş revzenin hepsi
Bir taştan oyulmuş sanki yapısı
Beş kapılı şimdi on dört  kapısı
Sahibi kimdir sordum elhamdülillah

Nur içinde gark olmuş Peygamber
Yanında yatar Ebubekir ve Ömer
Toprağın yer bekçisi olmasa eğer
Var böyle aşık derdim elhamdülillah

Resulullah'ın kabrini yıkacak hacı
Demiri kemirir olmasa bekçi
Hücum ederken vururlar kamçı
Sevgiden bu bildim elhamdülillah

Toprak yiyip hem çalıyor yüzüne
Haram diyenin inanmıyor sözüne
Aşktan bir şey görünmüyor gözüne
Bende öyle idim elhamdülillah

Ziyaret eyledim Hz. Hamza'yı
Düştü delil vekili önümüze 
Mescit kıbletin  kubayı bize
Beş mescidi gezdim elhamdülillah

Vardım Osman Zinnurun o hafıza
Peygamber oğlu İbrahim Fatma kıza
Delil bildirdi tek tek bize
Cennet-il Baki'yi gezdim elhamdülillah

Ashaptan cennet-il bakinin yarısı
Müslimanın ilk kabristan orası
Dokuz tane Peygamberin karısı
Delilden öğrendim elhamdülillah

Beni götür dedim o delile
Peygamberin süt annesi halime
İmam-ı maliki hem o alimi
Her yerini gezdim elhamdülillah

Ziyaret ettim kalmadım birinde
Namaz kıldım Peygamberin yerinde
Kendi kaldığı aynı mihrabında
Başımı secdeye koydum elhamdülillah

Peygamber dostu o eyyübi ensari
Yarıp gördük deve göğüslü yeri
Ravzayı mütahere den az geri
Gezip onu buldum elhamdülillah

Peygamberde misafir kaldım
Tatlı geçti sanki bayram sanki düğün
Beş vakit varıp eğer idim boyun
Yaş döküp ağladım elhamdülillah

Dinle ne kadar acıymış buda
Ayrılınca o tatlı medineden
Yandım tutuştum edince elveda
Dönmek istemedim elhamdülillah
İhram giymek mik kata farz bu usul
Yolda mescid-i Ali'de giymiş resul
Varıp orda gusül
Otobüse bindim elhamdülillah

İhram giyip bindik biz otobüse
Yüz saat Mekke Medine'de ise
Bir gün bir gece de gün yolu şose
Hiç zahmet görmedim elhamdülillah

Nasılki Mekke göründü gözüme
Bir avuç kum alıp çaldım yüzüme
Hasta idim kuvvet geldi dizime
Pek çok ferahladım elhamdülillah

Varır varmaz delil önüme kattım
Durmayıp Kabe-i şerife gittim
Sayı ile hem tavafımı ettim
Derdime derman oldu elhamdülillah

Nasıl ki kapıdan girdim içeri
Bir inilti zan eden inler arı
Hüccacdan bulmadım boş bir ayak yeri
Dolmuş içi gördüm elhamdülillah
Hava yüzünde geliyor öyle ses
Allaha yalvarıyor orda herkez
Dualar kabul çünkü bu yer mukkaddes
Onlara katıldım elhamdülillah

Kabe üstünde tut diye inliyor ses
Kulak verip bunu dinliyordum çok...
Yalnız hüccac sesi değil imkan yok
Zikrini dinlerdim elhamdülillah

Unuttum malımı oğlumu kızımı 
Kabeden hiç ayırmadım gözümü
Hacerülesvede sürerdim yüzümü
Buydu işim elhamdülillah

Namaz kıldık altın oluk dibinde
Hem Hz. İbrahim makamında 
Rüknü yemeni ırak hem de Şamın'da
Her yerinde namaz kıldım elhamdülillah

Tavaf namazını kıldım ilk başta
Hem de altın oluk dibindeki taşta
Yeşil güzel sanki ipek kumaşta
Hoş kokulu kakladım elhamdülillah
Her mevkide kılar idim namazı 
Mültezimde okudum o kapının ağzı 
Her seferde kılar idim,bazı
Kabede yatardım elhamdülillah

Zem zem içerdim hem alırdım abdesti
Musluktan çür:kapalı kuyunun ağzı
Çoğu zemzemden başka suyun bazı
Hem abdest hemde içerdim elhamdülillah

Bindik o delil otobüsüne 
Vardık o farz Arafat vakfasına
Günahlar af mahfiret ovasına
Vakfasına durdum elhamdülillah

Beyaz ihram hüccetin elbisesi
Sanki mahşer arafatın ovası
İnliyor ova lebbeyk sedası
Tüylerim ürperdi elhamdülillah

Baktım arafatın her tarafına
Herkez dolamış boynuna kefeni
Yalvarıp diler Allahtan affını
Bu duada idim elhamdülillah
Arkadaşlarıma dedim şu an bak
Hüccac beyaz,baş açık,yalın ayak
Hesap görüyor sanki cenab-ı hak 
Aynı bu gün dedim elhamdülillah

Arafattan geldik müzdelifiye
Orda kalıp vacip etmek ifaya
Taş toplayıp hemen durduk vakfaya
Gece orda kaldım elhamdülillah

Şoför çağırdı yeter gelin siz 
Varıp otobüse yine bindik biz 
Yarım saatte baktık Medinedeyiz
Hemen orda indim elhamdülillah

Eşya indirip toplandı hep arkadaş
Varıp büyük şeytana attık taş
Kurbanları kesip hemen olduk traş
İhramdan çıktım elhamdülillah

Ordan vardık mekkeye farz tavafa
Sayı ettik Merve ile Sefaya
Tavaf ettik yedişer defa
Mekkeye döndük elhamdülillah
Üç gün sonra Kabeye geldik geri
Otursam hüccacdan bulamam boş yeri
Bu sene bir milyon hem erkek hem de kadın 
Bu görülmemiş hiç elhamdülillah

Bu lazımdır hacca gitmek isteyen arz
Söyleyeyim farz sünneti vacipten biraz
Beşi sünnet on sekiz vacip üç farz
Sende bilirdim elhamdülillah

Vacip sünnet dahil hakkın emrine 
Hiç noksanlık getirmedim birine
Bu şartları getirdim yerine
Vekil hem kendime elhamdülillah

Genişletmiş kabeye vermiş şeref
Bir taştan yapılmış sanki her taraf
Milyonlarca buna para etmiş sarf
Severek sordum elhamdülillah

Bir Padişah çok büyük bir zat imiş
Ecler satırı kabeye katmış
Genişletip temel geride atmış
Buda varmış dedim elhamdülillah
Dindar bu, kulak verme çürük sözün
Minareleri yaptırmış uzun uzun
Öyle yüksek baksan kamaşır gözün
Hidayet kabeye elhamdülillah

Kabede habı görünür çok zahmet 
Genişletmiş bu kişi olmuş rahmet
Tamir yapmış ravzayı Muhammed
Güzel yapmış, gördüm elhamdülillah

Çok sıcak olur o mübarek hicaz
Bu iş dine büyük yardım değil az
Hacı,rahat,gölgede kılar namaz
Serbest,hemde geniş elhamdülillah

Cenab-ı hak layık etmiş bu işe
Duam budur! Ey su'udi çok yaşa
Gelmemiş senin gibi hiç padişah
Kabeye bakanlar elhamdülillah

İhram giyince, umreye niyetim
Şartlarını bir eda ettim
Arafat'tan sonra umreye gittim
Çok çok sevaptı elhamdülillah
Hem Akşehir'in hem Yunak'ın bu delil
Buna diyorlar hem Konyalı Ali
Pek çok iyi insanlardan biri bunu bil
Çok yardım gördük elhamdülillah

Delilden aldık yolculuk haberin
Yanına vardık dedi bize yarın
Göndereyim vatanınıza yarın 
Herkesten evvel dedi elhamdülillah

Çok merak ettik bunu işitince
Ertesi gün elvedayı edince
Dua edip geri geri gidince
Ağlayıp inledim elhamdülillah

Varıp delil der bin otobüse tez
Dedi hacılar Cidde'ye gidin siz
Teyyare meydanına varınca biz 
Orda zahmet gördük elhamdülillah

Biraz orda işlerimiz oldu,güç
Bil çünkü kendimizin idi bu suç
Orda kaldık, ta günümüz oldu üç
Sonra düzeldi işim elhamdülillah
Su'diler teyyaresine bindik
Rahat geldik hiç yürümedik sandık 
Dört saatte Beyruta gelip indik
Hem de bir gece kaldık elhamdülillah

Bindik teyyareye orda,biz erken
Ağarıp hem yeni şafak sökerken 
Geldik Konyaya güneş doğarken
Teyyareden indik elhamdülillah

Teyyare meydanında yarap memru
iman ile göçer cennet yeri
incimedik bunlardan biz, hiç biri
Hürmet gösterdiler elhamdülillah

Sıkı yollanmadı hem de eşyanız 
Kolaylıkla yaptılar her işimiz
Oradaki memurlar din kardeşimiz
Pek memnun oldum elhamdülillah

Bize yapmadılar zahmet
Hacılara verdiler çok kıymet
Hakka şükür buda büyük bir niyet
Çünkü imandır elhamdülillah
Hac refiklerinden öyle memnunum
Bana baktılar, ettiler çok memnunum
İncinmedim gezdim tam otuzaltı gün
Hem de kardeş gibi elhamdülillah

Hacı Yusuf, Hacı Ömer'i baş seç
Hacı Hasan Hacı Hüseyin kılınç
Hak razı böyle refik görmedim hiç
Memnun gittim geldim elhamdülillah

Konya'ya geldi giden hacı
Herkes geldi oğlan, kardeş,bacı
Baktım kimsem yok bu yolda hacı
Sonra ferahladım elhamdülillah 

Bu yazı 4956 defa okunmuştur .

Son Yazılar