"DAĞLARA BUĞDAY SERPİN..."
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SEFER UZ

SEFER UZ

SİZDEN GELENLER

"DAĞLARA BUĞDAY SERPİN..."

22 Ocak 2018 - 08:47

Dağlara buğday serpin Müslüman ülkede kuşlar aç kalıyor demesinler."diyen Hz ÖMER RA  1400 yıl öncesinde,Müslümanlara uyarıda bulunuyor.Burada biz Müslümanların önemli bir özelliği vurgulanıyor;şefkat ve merhamet...
Bütün  Müslümanlar imanları itibari ile Allah'ın verdiği vasıf nedeniyle MERHAMETLİDİRLER.Ama yanlış eğitim ve yaşayışla merhamet noktasında  zamanla duyarsız hale geliyoruz.Yaşlılarımıza, küçüklerimize,aciz ve muhtaç olanlara YARDIM etmemiz ,koruyup kollamamız gerekir.Bunun yanında, insanların yaşayacağı alanlarda yaşayacak şekilde yaratılmış olan,"evcil hayvanlar" dediğimiz kedi ve köpeklere de MERHAMETLİ davranmamız,koruyup kollamamız,aç ve susuz bırakmamamız gerekir.İnsanlığımız ve Müslümanlığımız bunu gerektirir.
hal böyle iken , hemen her gün  bir kedi veya köpeğe işkence,eziyet haberleri duyuyor,kahroluyoruz.
Peygamberimiz SAV  bir sohbetinde şu kıssayı anlattı;"yolculuğa çıkan birisi yolda su bulamayıp çok susadı.Bir kuyuya rastladı.Kuyunun suyu aşağıda idi.Kova da olmadığı için,zorlukla kuyunun dibine indi.Sudan iyice içip susuzluğunu giderdi.Suyunu içtikten sonra yine zorluklarla kuyudan çıktı.Dişarıda bir köpekle karşılaştı.Köpek susuzluktan dilini çıkarmış vaziyette durmadan soluyor,susuzluktan toprağı eşeleyip yalıyordu..Adam köpeğin bu halini görünce kendi kendine, bu da tıpkı benim gibi susamış dedi.Köpeğin bu haline dayanamayıp tekrar kuyuya indi.Yanında su kabı olmadığından,pabucuna su doldurdu,dişleri ile tutarak kuyudan çıkarttı ve bu su ile hayvancağızı suladı.Onun, susamış bir köpeğe olan bu merhametinden dolayı,ALLAHÜ TEALA kendisinin günahlarını mağfiret etti.Bu kıssayı dinleyen sahabelerden birisi, Peygamber Efendimize sordu,Ya RASÜLALLAH hayvanlara yaptığımız iyilik için de, ECİR (SEVAP)  var mıdır?Peygamber Efendimiz buyurdu ki;Evet.CAN TAŞIYAN HER MAHLUKA (yaratılmışa) YAPTIĞINIZ İYİLİK KARŞILIĞINDA ECİR(SEVAP) VARDIR.(Ebu Hüreyre'den)
Ailelerimiz çocuklarımızı sokak hayvanlarına karşı şefkatli ve merhametli davrancak şekilde, korkmadan onlara sevgiyle yaklaşacak şekilde eğitmeli ve yetiştirmelidirler.
Diğer taraftan,çocuklara, sevinsinler diye,PET-SHOP lardan  aldıkları hayvanların sorumlulukları iyi anlatılmalı(bakımı,aşılama,kısırlaştırma) ve daha sonra  sokağa atmamaları iyice öğütlenmelidir.
Okullarımızda sokak hayvanlarına merhametli davranmaları ve eziyet etmemeleri öğütlenmeli,gerekirse bazı derslerin müfredatına,  konu-konular olarak eklenmelidir.
Televizyon ve her türlü MEDYA vasıtalarıyla bu sokak hayvanlarına bakım ve merhametli davranılması insanlarımıza öğütlenmeli,insanlarımız milletimize  has değerlerimizle beraber, sokak hayvanları ve kuşlar konusunda bilgilendirilip,eğitilmelidir.Özellikle SERT KIŞ AYLARINDA  AÇ bırakılmamaları öğütlenmelidir.HZ ÖMERİN buyruğunu,devlet yetkilileri ve bizler kendimize öğüt ,emir saymalıyız.öellikle çetin kış günlerinde; kurt,ayı ve domuzların yiyecek bulmak için köy ve şehirlere  indiğini hatırda tutarak,uygun yerlere SU VE YİYECEK BIRAKMAYA çalışmalıyız.
Bu kedi ve köpeklere eziyet edenlere, zalimce davrananlara fırsat vermemeli,engel olmalıyız. Önleyemeyeceğimiz zalimlikleri yetkililere ve hayvan hakları görevlilerine haber vermeliyiz.Kendimizi bu konuda sorumlu hissetmeliyiz.
Sokak hayvanlarını koruma adına organize olmuş olan HAYKONFED yetkilleri bu konuda gönüllü ağını genişletmeli, her şehirde en az üç kişi olacak şekilde teşkilatlanmalıdır.Ve sokak hayvanları konusunda çıkarılmış, kanun,yönetmelik vs.konuları ve CEZAİ YÜKÜMLÜLÜKLER,toplantı ,seminer,afiş ve açık oturumlarla topluma mal edilmelidir.
Şehirlerimizde, yemek şirketleri,lokantalar, kasap ve marketlerin artıkları boşa giderilmeyerek değerlendirilmeli.Sokak hayvanları BESLEME ALANLARI oluşturulmalıdır.Yetkililerimiz,gerekirse bir FON oluşturup, hatta  bir VAKIF  kurarak ;GÖNÜLLÜLERİN KATKILARI  sağlanmalıdır.
Hasılı, karlı ve sert geçen kış günlerinde ve diğer günlerde sokaklardaki dostlarımızın ve kuşların beslenebilmeleri için gerekenler yapılmalıdır. BÖYLECE,İSLAM BELDELERİNDE " KEDİ,KÖPEK VE KUŞLARIN" AÇ KALMAMALARI SAĞLANMIŞ OLUR.

Bu yazı 4294 defa okunmuştur .

Son Yazılar