ASKERLİK BORÇLANMASINI 2015'DE YAPIN
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SMMM Ahmet YILDIZ

SMMM Ahmet YILDIZ

EKOVİZYON

ASKERLİK BORÇLANMASINI 2015'DE YAPIN

18 Kasım 2015 - 00:19

 

5510 sayılı kanuna göre emekli olmak için gün hesabından askerlik borçlanması yapmak zorunda olan emekli adaylarımız bulunmaktadır. Bunların çoğu son günü beklemektedir. Asgari olarak askerlik borçlanma talebinde bulunmak isteyenler 2015 yılında yürülükte olan asgari ücret üzerinde yapmaları kendileri açısından iyi olacaktır. Çünkü 2016 yılında yeni asgeri ücrette büyük bir artış beklenmektedir.


Askerlik borçlanması nedir?
Askerlik borçlaması, sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların, er veya erbaş olarak silah altında veya Yedek Subay Okulu’nda geçen sürelerinin tamamı veya bir kısmı kendilerinin veya hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı talepte bulunmaları ile borçlandırılmasıdır. Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin borçlandırılması mümkündür. Askerlik yapmayanlar, askerlikten muaf tutulanlar askerlik borçlanması yapamazlar. Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresi kadar yapılabilir.
Askerlik borçlanmasının faydaları nelerdir?
İlgili kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, hem sigortalılığın başlangıç tarihi borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür, hem de prim gün sayısı artar. Ancak askerden önce sigortalı olanlar için sadece prim gün sayısında artış getirir.Askerlik borçlanması nasıl hesaplanır? (4/a ve 4/b)
Askerlik borçlanması, sigortalıların veya hak sahiplerinin prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32’si üzerinden hesaplanmaktadır. Hesaplama, borçlanma yapılmak istenildiği dönemde geçerli prime göre esas günlük kazancın alt ve üst sınırlarından yapılmaktadır. Aşağıdaki hesaplama en alt sınırdan hesaplanmıştır.
Aralık 2015 tarihine kadar asgari ücret 1273,50 TL %32 'si 407,52 aylık askerlik borçlanması var.
Ocak 2016 tarihinde asgari ücret 1300 TL olacak buradan brüt hesaplama yapacak olursak; evli ve bir çocuklu bir aile asgari geçim indirimi 121,65 tl olarak hesaplandığında brüt; 1818,44 TL, olacaktır. Buna göre askerlik borçlanması aylık 591,90 TL, fakat

Asgari ücret asgari geçim indirimiyle ele geçen 1300 tl olursa brüt 1647,78 olacak ve bundan askerlik borçlanması ise aylık 527,29 TL olacaktır. en iyisi askerlik borçlanması yapacak olanlar hemen borçlanmak için müracatta bulunmaları avantaj sağlayacaktır
Borçlanma sonucu çıkan primler ne zaman ödenmeli?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplanan prim borcunun ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içersinde ödenmesi gerekmektedir. Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise, yeniden başvuru yeterlidir ve herhangi bir cezai şartı yoktur. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.
01.10.2008 tarihinden önce memur olanların askerlik borçlanması nasıldır?
5510 sayılı Kanun’un yürürlülük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden önce memur olanlar askerlik borçlanmalarını 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olarak yapabileceklerdir. Buna göre memurun göreve giriş, derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurlar dikkate alınmaktadır. Söz konusu unsurların toplamının başvuru tarihinde yürürlükte olan katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak tutarlar esas alınarak yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre bir aylık olarak tesbit edilen miktarın borçlandırılacak olan ay sayısı ile çarpımı sonucunda toplam borç miktarı belirlenecektir.

Bu yazı 4399 defa okunmuştur .

Son Yazılar