BASİT USUL E BEYAN SİSTEMİ
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SMMM Ahmet YILDIZ

SMMM Ahmet YILDIZ

EKOVİZYON

BASİT USUL E BEYAN SİSTEMİ

02 Ocak 2018 - 09:11


1/01/2018 tarihinden itibaren  Basit Usul mükellefler artık   tabiri caizse biraz basitlikten çıkıp gerçeğe yakın bir sisteme geçecekler.   Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01/01/2018 tarihinden itibaren serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması uygulamasına başlanacağı duyuruldu. İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar defter beyan sistemine 01/01/2019 tarihinde başlayacak. 

herkesin anlayacağı bir şekilde yardımcı olmaya çalışalım. Basit usul mükelleften eskiden mükellef olanlar geçici maddeye dayanarak bildirimlerini 2018 yılının haziran 30'na kadar yapacaklar. İlk işe başlayanlar ise bir hafta içinde başvurularını yapmak zorunda,

Belgelerin kayıt için yıl dört döneme ayrıldı. Bu dönemler Ocak Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim Aralık dönemi olarak, Belgeler ise Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak ayı sonuna kadar sisteme kayıt edilecek. 2018 yılı sisteme ilk geçildiğinde ilk altı aylık evrak temmuz sonuna kadar sisteme girilebilir.

Basit usuller kayıtlarını artık kendileri yapamayacak. Artık Basit usulden gerçek usule doğru bir işlem başladı. Kayıtları Defter beyan sisteminde Basit usul mükellefler adına Ya bağlı bulundukları odalar tarafından ya da Muhasebeciler tarafından giriş ve kayıt işlemi gerçekleşecektir. Bu kayıtların yapılması için Meslek odaları ve meslek mensuplarıyla aracılık sözleşmeleri imzalayacaklar. Kayıt yapılan evraklar 5 yıl mükellef tarafından saklanacaktır. İstendiğinde mükellef ibraz etmek zorundadır.

E beyan sistemini kullanırken e- imza, mali mühür'e ihtiyaç duyulmayacaktır. Basit usulde muafiyetler devam edecektir. Amaç kayıt dışı' yı önlemektir.

Basit usul mükellefler yaptıkları işe göre zamanında evrak düzenlemesi gerekmektedir. Son zamanlarda Günlük hasılatlar kesilmez, fişler düzenlenmez olmuştu. Bundan sonra Günlük hasılatlarına ve kesilmesi gereken fişlerin zamanında kesilerek, alış ve gider faturalarını da alıp kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Eski eskide kaldı fakat yeni sisteme ayak uydurmayanların biraz başı cezadan ağrıyabilir. İşini düzgün yapanların bu sistemde hiçbir zorluk çekmeyeceğini, sisteme katkıda bulunacaklarını canı gönülden inanıyorum. Bol kazançlar....?

Bu yazı 5771 defa okunmuştur .

Son Yazılar