DEVLETTEN İŞVERENE İŞÇİ TEŞVİKİ
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SMMM Ahmet YILDIZ

SMMM Ahmet YILDIZ

EKOVİZYON

DEVLETTEN İŞVERENE İŞÇİ TEŞVİKİ

16 Şubat 2017 - 12:51

şsizliğin artması ve işsizler ordusuna çare bulunması konusunda yeni bir yteşvik sistemi daha uygulanmaya başlandı. 09.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. maddesiyle İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 17 ve 18’inci maddelerle yapılan düzenlemelerle 01.02.2017-31.12.2017 tarihleri arasında yeni işe alınacak olan çalışanlar için işverenlere belli şartlarla prim, gelir vergisi ve damga vergisi teşviki imkanından yararlanma sağlanmıştır..

I- Prim teşviki ; İşveren ve sigortalı bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu Şartlar;.

Sigortalılar ;

- İş-Kur’a kayıtlı işsiz olması

- sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç ayda SGK’ya bildirilmemiş işsiz olması,

İşverenler ;

■ İşyerinin özel sektör işyeri olması,

■ Sigortalının 1/2/2017-31/12/2017 tarihleri arasında işe alınması,

■ 2016 yılı Aralık ayında çalışan sayısından ilave istihdam olması (Aralık çalışan sayısı 4 ise şubat en az 5 olması)

■ Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi,

■ Tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal süresinde ödemesi,

■ SGK’ya prim, idari para cezası vb. borcu olmaması,

■ Yapılan incelemelerde Kayıt dışı sigortalı veya sahte sigortalı çalıştırıldığına dair herhangi bir tespitin olmaması, gerekmektedir.

Teşvik süresi : İşe başlama tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar.

Teşvik tutarı; brüt asgari ücret 1.777,50 TL üzerinden günlük kazan. 59,25 TLdir. buna göre sigortaya yatacak para indirimsiz olarak 1777,50x37,5= 666,56 tldir. sigortalı asgari ücretten fazlaya çalışırsa devlet sadece asgari ücret kısmını karşılayacak, geri kalan işveren tarafından ödenecektir.

Söz konusu destek unsurundan yararlanacak olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaklardır.

Teşvik kapsamına girmeyen işyeri ve sigortalılar

■ Kamu idarelerine ait işyerleri,

■ 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri,

■ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri

■ 4734 sayılı Kanun’dan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,

■ Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar

■ Yurt dışında çalışan sigortalılar, Teşvikten yararlanamayacaklardır.

Gelir vergisi teşviki; Teşvik düzenlemesinin niteliği 687 sayılı KHK’nın 3. maddesiyle İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 18. maddedeki düzenlemeye göre, kapsama giren sigortalıların, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

.


 

Bu yazı 4837 defa okunmuştur .

Son Yazılar