IPARD 15. ÇAĞRIDA
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SMMM Ahmet YILDIZ

SMMM Ahmet YILDIZ

EKOVİZYON

IPARD 15. ÇAĞRIDA

12 Ekim 2015 - 10:48

 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 8.10.2015 tarihinde On Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıktı.

Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması. 
 Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması. 
 Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması. 

Toplam ayrılan kaynak 37.500,00 TL, hibe oranı %50-65 arasında olup Süt üreten tarımsal işletmeler ve yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, kırsal turizm ve kültür balıkçılığının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım alt tedbiri kapsamında makine-ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları desteklenmektedir.
Süt Üreten Tarımsal İşletmelere yönelik hazırlanacak projenin, uygun harcamalar toplam tutarı en az 15.000 AVRO, en fazla 1.000.000 AVRO olmalıdır
Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin geliştirilmesine yönelik hazırlanacak projenin uygun harcamalar toplam tutarı; en az 10.000 AVRO, en fazla 400.000 AVRO olmalıdır
Kırsal Turizme yönelik hazırlanacak projenin uygun harcamalar toplam tutarı; en az 15.000 AVRO, en fazla 500.000 AVRO olmalıdır.
Başvuruların 19 Ekim 2015 tarihinde kabul edilmeye başlanacak son teslim tarihinin ise 30 Ekim 2015 olacaktır.

 

Bu yazı 4138 defa okunmuştur .

Son Yazılar