İŞKUR 'DAN ENGELLİLERE HİBE
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SMMM Ahmet YILDIZ

SMMM Ahmet YILDIZ

EKOVİZYON

İŞKUR 'DAN ENGELLİLERE HİBE

30 Kasım 2015 - 00:26


Destek; engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezaları fonudur.
Proje; Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler
Şartlar;.
a)İŞKUR’a kayıtlı olmak,
b)Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,
c)18 yaşını tamamlamış olmak,
d)Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
e)Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak,
f)İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,
g)Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
h)Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.
Neler Desteklenecek;
a)Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler,  ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 2.000 TL.
b)İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinde sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.
c)Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 30.000 TL.
Evraklar;
1-Talep dilekçesi,
2-Başvuru Formu,
3-Kimlik fotokopisi,
4-Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
5-Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
6-Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),
7-Bütçe tablosu
Başvuru Tarihi ve kurum; son başvuru tarihi 30/12/2015 ayrıntılı bilgi , Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, www.iskur.gov.tr, 444 75 87, Alo 170

 

Bu yazı 4823 defa okunmuştur .

Son Yazılar