İŞKUR 'DAN STK'LARA HİBE
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SMMM Ahmet YILDIZ

SMMM Ahmet YILDIZ

EKOVİZYON

İŞKUR 'DAN STK'LARA HİBE

25 Kasım 2015 - 00:05

 

Destek; engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezaları fonudur.
Proje; Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler
Şartlar;.
Engellilerin mesleki eğitim kursları sayesinde bir meslek öğrenerek rehabilitasyonu ile sonrasında işgücü piyasasına entegrasyonunu ve gelir elde etmesini sağlayacak projeleri İŞKUR’a kayıtlı olan tüzel kişilikler sunabileceklerdir. Proje sunacak tüzel kişiliklerin (kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri, üniversiteler vb.) projenin uygulanacağı ilde kurulu olması (merkez veya şube olarak) şarttır. Engellilerin toplumsal entegrasyonuna ve rehabilitasyonuna hizmet eden, istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan mesleki eğitim ve rehabilitasyon amaçlı projelerin, öncelikle o ilin işgücü piyasası araştırmaları ve yıllık işgücü eğitim planı ile uyumlu olması gerekir
Mesleki eğitim kurslarına katılacak kursiyerlerde;
-İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
-Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40’ından yoksun olduğunun “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenebilmesi,
-En az 15 yaşını tamamlamış olması,
-Kurs ve programlara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olması,
-Örgün öğretimde (özel eğitim ve rehabilitasyon dahil) öğrenci olmaması,
-İki kurs arasında en az altı ay beklemiş olması,
-Daha önce aynı meslekte İŞKUR aracılığı ile eğitim almamış olması,
Neler Desteklenecek;
 •Projenin hedef kitlesi olan engelli gruplarının ve engelli sayısının belirtilmesi gereklidir. Projede hedef kitleyi oluşturan kursiyer olma şartlarına haiz engellilerin isim, TC kimlik no ve iletişim bilgilerinin yer aldığı listenin projeye eklenmesi gereklidir. Aylık hizmet sunulacak engelli sayısının her bir görevli personel başına 10 kişi olarak hesaplanması gereklidir.
 •Projede görevli olacak olan kişinin (psikolog, sosyal danışman, sosyolog, engelli danışmanı, rehberlik uzmanı gibi) isimleri ile bu alandaki tecrübelerini de ortaya koyan bilgi ve belgelere proje ekleri arasında yer verilmelidir.
 •Proje kapsamında engellilere; en az 10 gün süre ile, işe ve işyerine uyumu için motivasyon, iş oryantasyonu, kişisel gelişim, mülakat-iş görüşmesi, temel yaşam becerileri gibi konuları içeren danışmanlık hizmeti verilmesi zorunludur.
 •Engelli bireylerin özelliğine, becerilerine ve tercihine göre iş seçmesi, iş ortamına ve sosyal hayata uyumu gibi konularda katkıda bulunmak için hazırlanacak projelerde mutlaka proje süresi (en az 6 en fazla 12 ay ), istihdam taahhüt oranı (en az % 25) ve asgari istihdam süresi (en az 4 ay) ile kursiyerlerin istihdam edilecekleri yerlerin de bilgileri (işverenlerce verilmiş istihdam edilecek kişi sayısını gösterir istihdam taahhüdü yazıları) yer almalıdır. İstihdamda iken ayrılan engellinin yerine kalan süre, danışmanlık hizmeti almış bir başka engelli tarafından tamamlanması zorunludur Danışmanlık hizmeti almış başka engelli bulunamaması halinde Kuruma kayıtlı bir engelli kalan süre kadar istihdam edilir.
 •Ayrıca proje sahibi tarafından engellilere yönelik daha önce uygulanan başka projelerin olması halinde bunların sonuçlarının da raporlanması gerekmektedir.
 •Proje kapsamında Komisyon tarafından proje sahibine yapacağı giderleri karşılaması için engelli başına uygun görülecek miktarda idari gider (araçlar için yakıt, iletişim giderleri gibi) ödemesi ile projede görev yapacak görevlilerden uygun bulunanlar için de ayrıca brüt ödeme yapılacaktır. Projede idari gider olarak talep edilen giderlerin belirtilmesi gereklidir.
 •Proje kapsamında Komisyon tarafından proje sahibi kuruma, yapacağı giderleri karşılaması için projede görevli personel ücretleri toplamının yüzde 10’u kadar idari gider, aylık 2.000 TL ulaşım gideri (yakıt ve şoför dahil) ödemesi ile projede görev yapacak görevlilerden uygun bulunanlar yardımcı personel için aylık brüt 1.500 TL, engelli koçu, insan kaynakları uzmanı vb. için (sadece bir kişi) aylık brüt 2.000 TL ödeme yapılacaktır. Görevlilere yapılan ödemeler nedeni ortaya çıkabilecek her türlü mali ve yasal yükümlülük proje sahibine aittir. Bundan başka bir ödeme yapılmayacaktır.
 •Proje kapsamında yapılacak ödemelerde, proje sahibine başka mevzuatlar kapsamında Devletçe yapılan/yapılacak her türlü teşvik uygulaması da dikkate alınacaktır.

Başvuru Tarihi ve kurum; son başvuru tarihi 30/12/2015 ayrıntılı bilgi , Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, www.iskur.gov.tr, 444 75 87, Alo 170

 

Bu yazı 4024 defa okunmuştur .

Son Yazılar