KKYDP 14. ETAP AÇIKLANDI
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SMMM Ahmet YILDIZ

SMMM Ahmet YILDIZ

EKOVİZYON

KKYDP 14. ETAP AÇIKLANDI

23 Kasım 2020 - 17:58

21/11/2020 Tarih ve 31311 sayılı resmi gazetede KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ  (TEBLİĞ NO: 2020/24) açıklandı.

Tebliğe göre başlıca yatırım konuları

1- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularında;

Tıbbi ve aromatik bitkilerin,  Bitkisel ürünlerin, Hayvansal Ürünlerin  işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu, ve  Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesislerin yapımı,

2-Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında;

Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,  Büyükbaş ve küçükbaş kanatlı  hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

 Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,  Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

3-Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak tesislerde, toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile 3 dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

4-Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırım konularında;  Denizlerde yetiştiricilik,  İç sularda yetiştiricilik,

5- Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konularında;  Hayvansal orijinli gübre,  Bitkisel orijinli gübre,

 Yatırım süresi : 81 ilde uygulanacak projede Hibe, sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.

Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

Gerçek ve tüzel kişi (Şahıs şirket kooperatif birlikler ) ve bunların  Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı

Hibeye esas Yatırım tutarı, Yeni tesis olan başvurularda 3.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası üst limitini geçemez. Alt limiti 250.000 Türk Lirasından az olamaz

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri hibeye esas mal/inşaat alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait Katma Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

Hibe desteği kapsamındaki proje gider kalemleri ;  İnşaat işleri alım giderlerine,  Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, hibe desteği verilir.

Son Başvuru; Başvurular Bakanlıkça hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren doksan gün içerisinde yapılır.

Bu yazı 16200 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 1 Yorum

Son Yazılar