KOOPERATİFLER GENEL KURULLARI BİRLEŞTİREBİLECEK
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SMMM Ahmet YILDIZ

SMMM Ahmet YILDIZ

EKOVİZYON

KOOPERATİFLER GENEL KURULLARI BİRLEŞTİREBİLECEK

22 Kasım 2017 - 13:26

1163 sayılı kooperatifler kanunu üç bakanlık yürütmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genel kurulların yapılmasını takip etmekteydi. Yıllık olağan genel kurullar Kooperatifler kanunun 45 maddesine göre; ''Genel kurul olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur.'' hükmü gereğince kooperatifler genel kurullarını takip eden yılın ilk 6 ayı içinde yapmak zorunda olup, yapmayanlar hakkında yaptırımlar uygulanmak ve savcılık yöneticiler hakkında dava açılmaktaydı. Seçimsiz yapılan genel kurullara mali genel kurul denilmektedir.

Kooperatifler kanuna yeni bir tanım olarak Birleşik genel kurul eklendi. 01/07/2017 tarih ve 30111 sayılı resmi gazetede 18/06/2017 kabul tarihli 7033 sayılı kanunun 9 maddesinde; ''Ancak, usul ve esasları ilgili Bakanlıkça yapılacak düzenlemede gösterilmek üzere; kooperatif üst kuruluşuna ortak olunması ve genel kurul toplantısının gündemine konuyla ilgili madde konulması şartıyla, olağan genel kurul toplantıları en fazla üç hesap dönemini kapsayacak şekilde ve birleştirilerek yapılabilir,'' denilerek yeni uygulama başlamış oldu. Bu uygulama ile 30/10/2017 tarih ve 30226 sayılı resmi gazetede bir tebliğ yayınlandı.

Bu uygulamanın şartlarına gelince;

-Mali genel kurul olarak adlandırılan her yılı takiben altı ay içinde yapılması gereken genel kurul, yapılan genel kurulda karar almak şartıyla 2 veya 3 yıl birleştirilerek yapılabilecek,

-Birleşik genel kurul yapacak kooperatifler kesinlikle bir üst kuruluşa üye/ortak olma zorunluluğu bulunmaktadır.

-Birleştirilen genel kurullarda yönetim ve denetim kurulunun sürelere devam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Örnek olarak 2017 yılında mayıs ayında yapılan genel kurulda 2 yıl göreve seçilen bir yönetim 3 yıllık birleşik genel kurul yapamaz, Ancak 2 yıllık birleşik genel kurul yapabilir.

-Mali genel kurulu yapmayan kooperatifler, Bilanço ve Gelir Tablolarını haziran ayının 30'na kadar Bağlı bulundukları il müdürlüklerine ve üst birliklere göndermek zorundadır.

-Yapılan genel kurulda birleşik genel kurul kararı almayan genel kurul bundan sonra yapılacak ilk olağan/olağanüstü genel kurulda birleşik genel kurul kararı alabilecektir.

-Birleşik genel kurulda raporlar yıl bazında ayrı ayrı ibra edilecektir.

-Kooperatifler Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendinde sayılan suçlarla ilgili olarak yönetim kurulu üyeleri hakkında kamu davası açılması veya bu Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 6 ncı maddesinde sayılan şartlara aykırı hareket edilmesi halinde birleştirme şartları kaybedilir ve genel kurul olağan toplantıya çağrılır.
Bu kanunun yürürlük tarihi 31/10/2017 olarak belirlenmiştir.

Bu yazı 3544 defa okunmuştur .

Son Yazılar