MUHTASAR APHB BİRLEŞİYOR
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SMMM Ahmet YILDIZ

SMMM Ahmet YILDIZ

EKOVİZYON

MUHTASAR APHB BİRLEŞİYOR

05 Aralık 2016 - 12:07

6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki kanun Resmi gazetede 09/08/2016 tarihinde 15/07/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayınlandı. Kanunda bazı maddeler kademeli olarak uygulanacaktır.
 SGK’ya verilen Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi(APHB) ile Maliye Bakanlığına verilen Muhtasar Beyannameler birleştirilecek; “Muhtasar ve Prim Hizmet Belgesi(MPHB)” adını alacak. Bu yeni belge Maliye Bakanlığına verilecek. Kademeli geçiş sistemiyle tüm işyerlerinde uygulanacak.
 MPHB’nin verilmesi, kaydının tutulması, işverenler ve yetkili mali müşavirler müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklar.
 MPHB’ni süresinde ve belirlenen şekilde Maliye Bakanlığına vermeyen işyerleri de 5 puanlık prim desteğinden mahrum kalacaklar.
 5510 sayılı Kanunun 91. maddesi değiştirierek; borçları ertelenebilecek olanların kapsamı genişletildi,  Doğal afetlerin yanına ek olarak ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplar da eklendi. Kişi olarak da işverenlere ve 4b’lilere ek olarak isteğe bağlı sigortalılar, ek-5’liler, ek-6’lılar gibi primini kendi ödeyen sigortalılar da eklenmiştir.
 APHB’nin verilmemesine dair ipc’yi düzenleyen 102/1-c4’e eklendi.. Birleştirilmiş belge olan MPHB’nin verilmemesi ile ilgili 5510 sayılı kanunun 102. maddesinin 1. fıkrasına m bendi eklenmiştir.  
Buna göre MPHB’ni süresinde ve usulünde vermeyenlere;
 MPHB asılsa asgari ücretin 2 katı geçmemek üzere sigortalı başına 1/5 kat,
MPHB ekse asgari ücretin 2 katı geçmemek üzere sigortalı başına 1/8 kat,
 MPHB eksik gün bildirimiyle ilgiliyse asgari ücretin 2 katı geçmemek üzere sigortalı başına 1/2 kat,
MPHB Kurumca(veya diğer kamu idarelerince) tespit edilmişse;
a. İşyeri kamu idaresiyse veya bilanço usulünde defter tutuyorsa aybaşına 3 katını geçmemek üzere 1 katı tutarında,
b. İşyeri diğer defterleri tutuyorsa aybaşına asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere 1/2 katı tutarında,
c. İşyeri defter tutmakla yükümlü değilse aybaşına asgari ücretin 1 katını geçmemek üzere 1/2 katı tutarında,
d. MPHB’de sadece spek eksik bildirildiyse aybaşına asgari ücretin 2 katı ve 1/10 katı arasında olmak üzere eksik bildirilen spek tutarında ipc uygulanacaktır.
 İdari para cezalarındaki ikinci değişiklik ise meslek kodu bildirimine ilişkindir. Buna göre 5510 sayılı kanunun 102. Maddesinin 1. Fıkrasına n bendi eklenmiştir. Bu bende göre eğer sigortalının meslek kodu gerçeğe aykırı bildirilirse işverene, sigortalı başına asgari ücretin 1 katını aşmamak üzere 1/10 katı tutarında ipc kesilecektir.

Bu yazı 3761 defa okunmuştur .

Son Yazılar