Mükellefe Defter Beyan Sistemi Geliyor
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SMMM Ahmet YILDIZ

SMMM Ahmet YILDIZ

EKOVİZYON

Mükellefe Defter Beyan Sistemi Geliyor

18 Aralık 2017 - 01:18

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hazırlanarak başbakanlığa gönderildi. Tebliğe göre serbest meslek erbapları 1.1.2018 de işletmeler 1.1.2019 da defter beyan sistemine geçecek. Tebliğin ayrıntılarını inceleyecek olursak:
Başvuru nasıl yapılacak?
Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar kullanıcı kodu veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) ve şifre bilgileri kullanılarak (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.
Kimler Başvuru yapmak zorunda;
Basit usule tabi mükellefler,
İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler 
serbest meslek kazancı elde eden mükellefler 
Evraklar Kayıt zamanı
İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gününe kadar.
Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir.
Sistem üzerinden tutulabilecek defterler
 işletme defteri, çiftçi işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri, amortisman defteri(amortisman listesinde.), envanter defteri, damga vergisi defteri, ambar defteri ile bitim işleri defteri 
Sistem üzerinden tutulan defterlerin muhafaza ve ibrazı
Defter-Beyan Sistemi üzerinde tutulan defterlerin tüm işlemlerin elektronik olarak yapılması ve her işleme ait logların kayıt altına alınmasına bağlı olarak kaynağının inkar edilemezliği söz konusu olduğundan mükelleflerce ayrıca kağıt ortamında saklanmasına gerek bulunmamaktadır.
Sistemi kullanma yükümlülüğünün başladığı tarih
Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler hariç) 1.1.2018,
Diğer mükellefler ise 1.1.2019
Geçici maddeye göre ilk bu yıl için serbest meslek sisteme giriş 31/01/2018  basit usuller ise 30/06/2018 tarihine kadar sisteme kaydı yapılabilecektir. Yeni işe başlayanlar ise 7 gün içinde sisteme başvuru yapmak zorundadır. 

Bu yazı 3451 defa okunmuştur .

Son Yazılar