SGK EKSİK GÜNLERE DİKKAT
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SMMM Ahmet YILDIZ

SMMM Ahmet YILDIZ

EKOVİZYON

SGK EKSİK GÜNLERE DİKKAT

04 Ocak 2017 - 12:27

SGK Eksik Günlere Dikkat 6745 sayılı Kanunla Genel Sağlık Sigortasında (GSS) 01/10/2016 tarihinden geçerli olmak üzere  değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre; 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile 5510 Sayılı Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlamaları zorunlu hale getirildi.

6745 sayılı Kanunun yürürlük tarihi ile Kısmi istihdam, Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma Puantaj kayıtları (07)”  seçeneği ile bildirilen sigortalıların da eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini gelir testi sonucuna göre 30 güne tamamlamaları gerekmektedir.

1-Örnek İşçi A; Aralık 2016 ayında 26 gün işe gelmiş 4 gün işe gelmemiştir. İşveren işçinin 4 gün işe gelmediği gün için puantaj kayıtlar 07 kod ile sgk ya ocak 2017 tarihinde bildirmiştir. Sgk çalışma Günü 30 olduğundan işçi aralık 2016 için 4 günlük GSS yaptırmak zorundadır.

2-Örnek İşçi B: 3 adet apartman işyerinde kalorifer ateşciliği yapmaktadır. Bu içsi 1 apt. 10 gün 2 apt. 15 gün 3. apt 5 gün çalışması sonucunda ayda 30 günü tamamlarsa GSS ödemeyecektir. Fakat üç apartmanda çalışma gün sayısı 30 dan aşağı olursa, olan kısım kadar GSS ödeyecektir.

Önceden  01.10.2016 tarihinden önce eksik gün nedeni 07-Puantaj Kaydı olarak gösterilen kişiler eksik günlerini 30 güne tamamlama mecburiyeti olmadan sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlardı.

Fakat 01.10.2016 tarihinden itibaren 07-Puantaj kaydı ile eksik gün bildirilen kişiler için de GSS priminin 30 güne tamamlanması gerekmektedir.

6745 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen “4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmî süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve ev işlerinde 10 gün ve daha fazla çalışanlar ile ay içerisinde otuz günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar, sigortalı çalışmama şartı hariç diğer şartları haiz olmaları kaydıyla otuz günden eksik günleri için genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır.” hükmü gereği, 1.10.2016 tarihi itibarıyla sigortalı çalışmama şartı hariç “06- Kısmi istihdam”, “7- Puantaj” veya “17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma” eksik gün seçeneği ile bildirilen ve ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan kişilerin eksik günlerinde sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü devam edecektir.

Eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini gelir testi sonucuna göre Kanunun (60/c-1) alt bendi veya (60/g) bendi kapsamında 30 güne tamamlayacaklardır. Fakat Emekli Çalışanlar (“02- Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar”) eksik günlerini 30 güne tamamlama mecburiyetleri bulunmamaktadır.

 

Bu yazı 6501 defa okunmuştur .

Son Yazılar