SGK TEŞVİKLERDEN GERİYE DOGRU YARARLANMA İMKANI
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
SMMM Ahmet YILDIZ

SMMM Ahmet YILDIZ

EKOVİZYON

SGK TEŞVİKLERDEN GERİYE DOGRU YARARLANMA İMKANI

26 Şubat 2018 - 00:02

SGK Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanma İmkanı

Hükümetin uyguladığı politikalarından biri de işsizliği önlemek veya en az indirmek için nitelikli istihdamın geliştirilmesi ve işsizlikle mücadele ekonomik politikalar içinde sosyal sonuçları en fazla hissedilen hususlardır. Bu nedenle istihdam teşviklerinde büyük adımlar atılmaktadır, Kadınlarda ve 29 yaş altı gençlerde uygulanan 6111 sayılı teşvik, ve diğer işverenlere sağlanan 687, 01687 koduyla ek teşvikler uygulamada işverenlerin kafasını karıştırmış, uygulamada bazı hatalar çıkmıştır. Hatta teşvikten yararlanma konusunda teşvik kodları bile değiştirilmiş, düzeltme olarak aylık sigorta prim hizmet belgeleri verilmiştir. Bazı işverenler yanlış uygulamada ek olarak düzeltme vermeye başlamıştır. Buna işverenlerce ceza olarak algılanmıştır. Uygulamayı takip etmek fazla giriş çıkış yapan işyerlerinde sorunlar yaratmıştır. Bu yüzden bir çok işveren 6111 uygulamasını bırakmıştır.

 Şimdi daha önceki dönemlerde teşviklerden yararlanmamış olan işverenleri çok rahatlatacak bir uygulamayla geçmişe dönük tüm bildirgelerin teşvik kodlarının düzeltilmesine torba yasayla cevaz vermeyi planlamaktadır. Buna göre maddenin yürürlük tarihini takip eden ay başından itibaren bir ay içinde Kuruma yapılacak müracaatlarda bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanabilme imkanı getirilmektedir.

Örneğin 2013/02. Ayında ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlamış olan işveren İŞKUR’a kaydı olmayan vermiş olduğu  Aylarında SGK’ya verilen APHB’lerde ismi bulunmayan bir kadın sigortalıyı 05510 koduyla SGK’ya bildirmiştir. Yeni yasa ile işverenimiz 24 Ay için ilgili sigortalı için geçmişe dönük olarak 06111 koduyla ek, 05510 koduyla iptal bildirge verebilecek ve teşvik tutarların güncelleyebilecektir.

Bu konu ile ilgili olarak 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanmak amacıyla geriye yönelik olarak düzenlenen ve 05510 sayılı kanun numarasından iptal, 06111 sayılı kanun numarasından asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK tarafından işleme alınabilmesi için, 06111 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalıların hem kanunda öngörülen şartları taşıması, hem de bu sigortalıların işe alındıkları tarihten önceki son altı aylık sürede Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalıların ortalamasına ilave olarak çalıştırılmış olmaları gerekmektedir. Aksi halde geriye dönük teşviklerden  yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Yeni torba yasada;  Teşvikin uygulandığı dönem ve aylarda gerekli koşulların sağlanması ve ilgili olduğu ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla yararlanılamayan teşvik, destek ve indirimlerden yararlandırılması, yararlanılmış teşvik, destek ve indirimlerin bir başkası ile değiştirilebilmesi mümkün hale geliyor.

Örneğin 2017/10. Ayında işe başlamış ve 687 KHK’da aranan şartlara sahip bir sigortalı 05510 koduyla SGK’ya bildirilmiştir. Buna göre 2017/04. Dönemine kadar ilgili sigortalı için geçmişe dönük olarak 01687 koduyla ek, 05510 koduyla iptal bildirge verilmesi ve teşvik tutarının güncellenmesi mümkün olacaktır

 

Bu yazı 3727 defa okunmuştur .

Son Yazılar